สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, กิจกรรม, เทศกาล, OTOP และ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรมในเมืองไทย, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, กิจกรรม, เทศกาล, OTOP และ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรมในเมืองไทย, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ข้อมูลจังหวัด
>> ภาคเหนือ
>> ภาคกลาง
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>> ภาคตะวันตก
>> ภาคตะวันออก
>> ภาคใต้
งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว

จัดขึ้นทุกปีบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว ในปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการสร้างทางรถไฟสายม ...

งานวันอาบน้ำแร่แช่น้ำตก

จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน บริเวณพุน้ำร้อนหินดาด หมู่ 5 ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ ภายในงานมีกิจกรรมออกร้านผลิตผล และ ...

รำเหย่ย

เป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวกาญจนบุรีมาแต่บรรพกาลราวๆ 500 ปีเศษมาแล้ว จะเล่นกันในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ปีใหม่ เป็นต้น วิธีก ...

งานเทศกาลชาวเรือชาวแพ

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ที่บริเวณถนนสองแคว ริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี ภายในงานมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ ...

Hotel & Travel in Thailand

กาญจนบุรี

"แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก "

ดอกไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คือ ดอกกาญจนิกา

ต้นไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คือ ต้นขานาง

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีผู้คนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวกันมาก กาญจนบุรีเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ตั้งของสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น ป่าเขาลำเนาไพร ถ้ำ หรือ น้ำตก สถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และเที่ยวชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

กาญจนบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจได้แก่ น้ำตกเอราวัณ น้ำตกสวยที่ไปเที่ยวชมได้สะดวกสบาย น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น เป็นน้ำตกสวยที่หลายคนอยากไปเยือน และยังมี น้ำตกนางครวญ น้ำตกหน้าถ้ำลำคลองงู ก็ล้วนมีความสวยงามแต่ต้องเดินป่าเข้าไปชม

นอกจากน้ำตกแล้วกาญจนบุรียังมีถ้ำเสาหินธรรมชาติที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ถ้ำนกนางแอ่นก็อลังการน่าไปชม แต่ที่กล่าวมานี้จะต้องเข้าไปด้วยการเดินป่า ถ้าต้องการสบายก็ต้องน้ำตกไทรโยคน้อยที่สวยงาม เดินทางสะดวกสบาย ถ้าต้องการพักผ่อนสบายๆ ท่ามกลางธรรมชาติก็ต้องนอนแพ กาญจนบุรีมีแพพักมากมายไว้บริการนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นที่อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ หรือจะเป็นแพในแม่น้ำแคว

ถ้าต้องการเที่ยวชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นแนะนำไปเที่ยวที่สังขละบุรี จะนอนรีสอร์ท นอนแพ ก็เลือกได้ตามใจชอบ แต่ถ้าชอบเที่ยวชมโบราณสถานก็ต้องไปที่ปราสาทเมืองสิงห์ โบราณสถานที่ทำให้เรารู้ว่าในอดีต ขอมได้แผ่อิทธิพลมาจนถึงย่านนี้ วัดต่างๆ ที่กาญจนบุรีก็ล้วนมีความสวยงาม และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมไปไหว้ ที่ไหนมีอะไรที่น่าสนใจ ไปยังไง

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 129 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ รองจากนครราชสีมาและเชียงใหม่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่งและป่าดงดิบ มีแม่น้ำสำคัญสองสายคือ แม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยซึ่งไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแม่กลองที่บริเวณอำเภอเมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบ่อพลอย อำเภอเลาขวัญ อำเภอพนมทวน อำเภอไทรโยค อำเภอสังขละบุรี อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง อำเภอทองผาภูมิ อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอหนองปรือ และอำเภอห้วยกระเจา

การเดินทาง

ทางรถยนต์ ไปตามถนนเพชรเกษมหรือไปตามถนนบรมราชชนนี ผ่านนครชัยศรี นครปฐม บ้านโป่ง ท่ามะกา ท่าม่วง ถึงจังหวัดกาญจนบุรี รวมระยะทาง 129 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง

ทางรถโดยสารประจำทาง ออกจากสถานีขนส่งสายใต้

รถปรับอากาศชั้นหนึ่ง ( วิ่งสายใหม่เส้นถนนบรมราชชนนี-นครชัยศรี) ออกทุก 20 นาที ตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น.

รถปรับอากาศชั้นสอง ออกทุก 20 นาที มีบริการ 2 เส้นทางคือ เส้นทางสายเก่า ถนนเพชรเกษม-อ้อมใหญ่-นครชัยศรี และเส้นทางสายใหม่ ถนนบรมราชชนนี-นครชัยศรี ตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กาญจนบุรีทัวร์ โทร 02-4355012

รถไฟ ออกจากสถานีบางกอกน้อย วันละ 2 เที่ยว เวลา 07.45 น. และ 13.50 น. แวะจอดที่สถานีกาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแคว ท่ากิเลน สถานีน้ำตก ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง ประชากร 800,000 กว่า มากเป็นดับที่ 28

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดตากและสหภาพเมียนม่าร์

ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐม

ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับสหภาพเมียนม่าร์

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0 3451 1778, 0 3151 2399

ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0 3451 2410, 0 3451 4756

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โทร. 0 3451 1502-2

ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี โทร. 0 3451 1040, 0 3462 2952

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาญจนบุรี โทร. 0 3462 1040-2

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โทร. 0 3462 2999, 0 3451 1233

บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 3451 1387

สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0 3451 1182

สถานีรถไฟกาญจนบุรี โทร. 0 3451 1285

ตำรวจทางหลวง โทร. 1193

ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

เที่ยว อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนแนวเขาวางตัวในทิศเหนือ–ใต้เป็นส่วนใหญ่ ...
เที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว
เป็นสะพานรถไฟสายมรณะ สร้างในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา เริ่มต้นจากสถานีหนองปลาดุก ...
เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติไทรโยค มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอไทรโยค จังหว ...
ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอเมือง อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ...
เที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 718 ไร่ 3 งาน ตั้งอยู่ในเขตตำบลส ...
Thailand hotels Thailand hotels