สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, กิจกรรม, เทศกาล, OTOP และ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรมในเมืองไทย, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, กิจกรรม, เทศกาล, OTOP และ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรมในเมืองไทย, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ข้อมูลจังหวัด
>> ภาคเหนือ
>> ภาคกลาง
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>> ภาคตะวันตก
>> ภาคตะวันออก
>> ภาคใต้
ประเพณีวันไหลพัทยา-นาเกลือ

งานประเพณีวันไหลพัทยา-นาเกลือ และงานกองข้าวนาเกลือ กำหนดจัดงานในวันที่ 18-19-20 เดือนเมษายน ของทุกปี ณ บริเวณสวนสาธารณลา ...

ประเพณีก่อพระทรายวันไหล บางแสน

เป็นงานประเพณีที่ชาวตำบลแสนสุข ได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ เดิมเรียกว่า งานทำบุญวันไหล คือ การที่ประชุมในหมู่บ้านต่า ...

สงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว

สงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว เป็นประเพณีอันเก่าแก่ของชาวเมืองชลบุรี ปัจจุบันมีที่อำเภอศรีราชาที่ยังคงรักษาประเพณี ...

งานประจำปีจังหวัดชลบุรี

งานประจำปีจังหวัดชลบุรี เป็นงานประจำปีที่ชาวจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันจัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 กิจกรรมของงานได้รว ...

งานประเพณีวิ่งควาย

เป็นประเพณีที่จัดเป็นประจำทุกปีในเดือนตุลาคมของทุกปี วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ก่อนออกพรรษา 1 วัน เป็นประเพณีที่เป็นมรดกตก ...

Hotel & Travel in Thailand

ชลบุรี

"ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย"

ดอกไม้ประจำจังหวัดชลบุรี คือ ดอกประดู่

ต้นไม้ประจำจังหวัดชลบุรี คือ ต้นประดู่ป่า

ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี เรียกกันสั้น ๆ ว่า “เมืองชล” เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเลตะวันออกที่มีชื่อเสียงมาช้านาน เป็นแหล่งเกษตรกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา รวมทั้งเป็นที่ตั้งท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง และแหล่งอุตสาหกรรมโรงงานที่สำคัญ

ตามประวัติปรากฏหลักฐานว่า เมืองชลบุรีมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเป็นเมืองเล็ก ๆ หลายเมือง ได้แก่ เมืองบางทราย เมืองบางปลาสร้อย และเมืองบางพระ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รวบรวมเมืองดังกล่าวเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดชลบุรี

เมืองชลบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 80 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 4,363 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอหนองใหญ่ อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ้านบึง อำเภอพานทอง อำเภอบ่อทอง อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอเกาะจันทร์ สำหรับ พัทยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีการบริหารปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ เรียกว่า เมืองพัทยา โดยแยกออกจากการปกครองของอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิศใต้ ติดต่อกับ จ.ระยอง

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จ.ฉะเชิงเทรา จ.จันทบุรี และ จ.ระยอง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย

การเดินทางไปยังชลบุรี

รถยนต์ส่วนตัวข้อมูลการเดินทางจากกรุงเทพฯ เราสามารถเดินทางได้ 4 เส้นทาง คือ

1. ใช้ถนนบางนา – ตราด (ทางหลวงหมายเลข 34) ไปบรรจบกับถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ผ่านสมุทรปราการและเข้าชลบุรี โดยเส้นทางนี้สามารถใช้ทางด่วนบางนา-บางปะกงได้ครึ่งทาง ระยะทางประมาณ 80 กิโลกรัม เป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าตัวเมืองชลบุรี บางแสน และพัทยา เพราะเส้นทางค่อนข้างตรง แต่บนทางสายนี้ มีรถบรรทุกค่อนข้างหนาแน่น จึงต้องระมัดระวังในการขับขี่สักนิด และวัดหยุดต่อเนื่องการจราจรมักติดเป็นประจำ แนะนำให้ขึ้นทางด่วนบางนา-บางปะกงไปลงก่อนถึงแยกเลี่ยงเมืองชลบุรีดีที่สุด ค่าทางด่วนแรกบางนาถึงด่านสุดท้าย 45 บาท ส่วนจะขึ้น-ลงก่อนหรือหลังจากนี้คิดราคาตามระยะทาง

2. ใช้ทางด่วน มอเตอร์เวย์(ทางหลวงหมายเลข 7) ระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่อ้อมสักเล็กน้อย แต่ถ้าต้องเดินทางมาจากฝั่งตะวันตก หรือทิศเหนือของกรุงเทพฯ ถือเป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุด เพราะสามารถใช้เส้นทางวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออกที่การจราจรไม่หนาแน่นเพื่อ หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านตัวเมือง หรือผู้ที่ใช้ทางด่วนพระราม 9 ก็เป็นเส้นทางที่ต่อเชื่อมกับมอเตอร์เวย์ตรงไปจนถึงพัทยาโดยตรง

3. ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 304) ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าอำเภอบางปะกง แล้วจึงเข้าสู่จังหวัดชลบุรี ระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตร สำหรับผู้ที่อาจมีธุระเดินทางไปฉะเชิงเทรา หรืออาศัยอยู่เขตมีนบุรี-หนองจอกรอบนอก การใช้เส้นทางนี้ก็สะดวกไม่แพ้กัน เพราะไม่ต้องวกกลับมาเข้าถนนบางนา-ตราดให้เสียเวลา

4. ใช้เส้นทางหลวงพิเศษ (MOTOR WAY) สายกรุงเทพ ฯ- ชลบุรี –พัทยา โทร. 1193 , 0-3839-2001

รถไฟ การเดินทางโดยรถไฟจะไม่รวดเร็วนัก แต่ก็ถือเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุด อีกทั้งได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามชานเมือง หากนั่งรถไฟในตอนกลางวัน จะมีพ่อค้าแม่ค้าเดินขายอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ และของขบเคี้ยว ถ้านั่งรถไฟในตอนกลางคืนจะได้บรรยากาศที่เงียบสงบ มีห้องอาหารเล็กๆ ให้บริการบนรถไฟด้วย อย่างไรก็ตามการเดินทางโดยรถไฟอาจมีข้อจำกัดบางประการ เช่น จำนวนที่นั่งและขบวนรถจำกัด สถานีรถไฟหลักของเมืองไทย อยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง แบ่งการบริการออกเป็น 3 ระดับ คือ ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีบริการรถไฟไปจังหวัดชลบุรีทุกวัน ๆ ละ 1 เที่ยว ไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟพลูตาหลวง สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ โทร. 1690, 0 2223-7010, 0 2223-7020 แบ่งชนิดรถไฟโดยสารออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้น 2 รถโบกี้และนอนชั้น 2 รถดีเซลรางชั้น 2 นั่งปรับอากาศ รถโบกี้ชั้นที่ 2 และรถโบกี้ชั้นที่ 3 บริการเส้นทางเชื่อมทุกภาคของประเทศไทย

รถโดยสารประจำทาง สามารถมาได้จากสถานีขนส่ง 2 สถานี ดังนี้

• สถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) รายละเอียด : เปิดให้บริการทุกวัน รถปรับอากาศชั้น 1 ออกเวลา 05.20 น. – 22.30 น. ทุกๆ 30 นาที รถปรับอากาศชั้น 2 ออกเวลา 03.00 น. – 18.30 น. ทุกๆ20 นาทีสถานที่ตั้ง : เอกมัย โทรศัพท์ : 0-2391-2504

• สถานีขนส่งสายเหนือและตะวันออก เฉียงเหนือ (หมอชิต2)รายละเอียด : เปิดบริการทุกวัน มีรถออกตั้งแต่เวลา 05.20 – 19.00 น. สถานที่ตั้ง : ตลาดหมอชิต โทรศัพท์: 0-2537-8055, 0-2936-2852-66

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดชลบุรี

สำนักงานจังหวัดชลบุรี โทร. 0 3827 5034, 27 9434

เทศบาลเมืองชลบุรี โทร. 0 3827 9407 ต่อ 112

ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3827 9448

ททท.สำนักงานพัทยา โทร. 0 3842 7667, 0 3842 8750

ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

Call Center พัทยา โทร. 1337

ตำรวจท่องเที่ยว (พัทยา) โทร. 0 3842 9371, 0 3842 5937

สถานีตำรวจภูธร (พัทยา) โทร. 0 3842 0802–5

สถานีตำรวจภูธร(จอมเทียน) โทร. 0 3823 2330-1

สถานีตำรวจภูธร (บางละมุง) โทร. 0 3822 1800, 0 3822 1331 โ

รงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โทร. 0 3825 9999,1719

โรงพยาบาลเอกชล โทร. 0 3827 3840, 0 3879 1790-9

โรงพยาบาลบางละมุง โทร. 0 3842 9244

สนามบินอู่ตะเภา โทร. 0 3824 5666180

สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. 0 3842 9877

ท่องเที่ยว พักผ่อนที่ เกาะสีชัง
เกาะสีชังเป็นสถานตากอากาศที่มีชื่อเสียงมานานนับร้อยปีจนถึงปัจจุบัน มีธรรมชาติควา ...
เที่ยวชม เรือหลวงจักรีนฤเบศร
ประวัติความเป็นมา ในปี พ.ศ. 2532 เกิดพายุไต้ฝุ่นเกย์ในอ่าวไทยบริเวณจังหวัดชุมพร ...
เที่ยวชม เขาชีจรรย์
เขาชีจรรย์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี เริ่มมีกา ...
Thailand hotels Thailand hotels