สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, กิจกรรม, เทศกาล, OTOP และ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรมในเมืองไทย, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, กิจกรรม, เทศกาล, OTOP และ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรมในเมืองไทย, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ข้อมูลจังหวัด
>> ภาคเหนือ
>> ภาคกลาง
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>> ภาคตะวันตก
>> ภาคตะวันออก
>> ภาคใต้
ประเพณีสงกรานต์ เชียงใหม่

ชาวล้านนาให้ความสำคัญวันปีใหม่เมืองมากเพราะถือว่าเป็นการแสดงความเลื่อมใส ศรัทธาต่อพุทธศาสนา แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ...

ประเพณีบูชาเสาอินทขิล

ประเพณีเข้าอินทขิล คือ การทำพิธีสักการบูชาเสาหลักเมืองเสาอินทขิล นอกจากจะเป็นเสาหลักเมืองแล้ว ยังนับได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์ ...

ประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า

ในช่วงปลายเหมันตฤดู เดือนสี่เหนือ ประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคม ชาวล้านนามีประเพณีสำคัญประจำเดือน ในวันขึ้น 15 ค่ำ ของเดือ ...

เทศกาลร่มบ่อสร้าง

ณ บริเวณหมู่บ้านหัตถกรรมบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ การจัดขบวนแห่วัฒนธรรมรถประดับร่ม การประกวดหัต ...

Hotel & Travel in Thailand

เชียงใหม่

"ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์"

ดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ คือ ดอกทองกวาว

ต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ คือ ต้นทองกวาว

เชียงใหม่

เชียงใหม่ หรือชื่อเดิม “นพบุรีศรีนครพิงค์” ก่อตั้งเป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาเมื่อกว่า 700 ปีก่อน โดยพญาเม็งรายมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย ต่อมาในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เชียงใหม่มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาค ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองเชียงใหม่จึงเปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลพายัพ และกลายเป็นจังหวัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นศูนย์กลางของจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ เนื่องจากความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางด้านธรรมชาติอันงดงาม ด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชาวเชียงใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์น่าประทับใจ และความพรั่งพร้อมในเรื่องสถานที่พัก และบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ที่หลากหลาย เป็นที่ดึงดูดคนมาท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปี

ทิปส์ท่องเที่ยว

- ช่วงฤดูหนาวจัดเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงนั้นจะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดเทศกาล ทำให้การจราจรในย่านตัวเมืองติดขัด แนะนำให้ใช้รถสองแถว หรือเช่ารถจักรยาน รถมอเตอร์ไซค์ ขี่เที่ยวในย่านตัวเมืองเชียงใหม่จะสะดวกที่สุด

- การขับรถเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ที่สภาพเส้นทางลาดชันไปตามไหล่เขา ผู้ขับต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้น และเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

- ช่วงเวลาสำหรับการดูนกบนดอยอินทนนท์ คือ ช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งจะมีนกอพยพหนีหนาวมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

- ในเชียงใหม่มีสถานที่ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทยอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งสวยงามไม่แพ้กัน เช่น ดอยอินทนนน์ ดอยขุนแม่ยะ ดอยขุนช่างเคี่ยน ดอกนางพญาเสือโคร่งมักออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั้งต้น ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ควรตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางไปท่องเที่ยว

สภาพภูมิอากาศ

เนื่องจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ดังนั้น สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของพื้นที่อุทยานฯ จึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชุ่มชื้นและเมฆฝน เข้ามา ทำให้ฝนตก และลมตะวันออกเหนือที่พัดมาจากประเทศจีน จะนำเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา ทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆ โดยจะมีฤดูร้อนในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ฤดูฝนในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน และฤดูหนาวในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ สลับกันไป

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพทางกายภาพของพื้นที่อุทยานฯ มีความหลากหลายทางด้านระดับความสูงของพื้นที่และมีลักษณะของพื้นที่เป็น เทือกเขาที่สลับซับซ้อนและสูงมาก (ระดับความสูงระหว่าง 400 – 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) อีกทั้งพื้นที่อุทยานฯ ค่อนข้างจะกว้างขวางถึง 301,500 ไร่ ทำให้ลักษณะอากาศในแต่ละจุดในพื้นที่ของอุทยานฯ มีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยจะมีลักษณะของสภาพอากาศแบบเขตร้อน (tropical climate) ในตอนล่างของพื้นที่ที่มีระดับความสูงต่ำกว่า 1,000 เมตร ลงมา มีสภาพอากาศแบบกึ่งเขตร้อน (sub-tropical climate) ในบริเวณตอนกลางของพื้นที่ที่มีระดับความสูงระหว่าง 1,000 – 2,000 เมตร และมีสภาพอากาศแบบเขตอบอุ่น (temperate climate) ในพื้นที่ที่มีระดับสูงกว่า 2,000 เมตรขึ้นไป โดยเฉพาะที่บริเวณยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งสภาพภูมิอากาศดังกล่าวจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจากสภาพของป่าชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ในพื้นที่ที่สูงตอนบนของ อุทยานฯ โดยทั่วไปแล้วจะมีสภาพที่ชุ่มชื้นและหนาวเย็นตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งมีลักษณะเป็นสันเขาและยอดเขา จะมีกระแสลมที่พัดแรงและมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นมาก และในช่วงวันที่หนาวจัดในช่วงฤดูหนาวในเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิจะลดต่ำลงถึง 0 – 4 องศาเซลเซียส และจะมีน้ำค้างแข็ง (frost) เกิดขึ้น

ที่ระดับกลาง ๆ ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ สภาพอากาศโดยทั่วไปจะมีลักษณะค่อนข้างเย็นและชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี (annual mean temperature) ประมาณ 20 องศาเซลเซียส (ซึ่งเมื่อเทียบกับตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 26 องศาเซลเซียส) ในช่วงฤดูหนาวในเดือนธันวาคม – มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย (mean temperature) จะอยู่ระหว่าง 15 – 17 องศาเซลเซียส และจะมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด (mean minimum temperature) 10 – 14 องศาเซลเซียส สภาพความชุ่มชื้นของอุทยานฯ โดยทั่วไปจะชื้นกว่าตัวเมืองเชียงใหม่มาก โดยจะมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 2,000 – 2,100 มิลลิเมตร มีค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 80 % ซึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่จะมีปริมาณน้ำฝนและความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยประมาณ 1,200 มิลลิเมตร และ 70 % สำหรับในพื้นที่อุทยานฯ ที่มีระดับความสูงตั้งแต่ 1,800 เมตร ขึ้นไป จะมีสภาพอากาศที่เย็นและชุ่มฉ่ำอยู่ ทั้งนี้เพราะจะเป็นระดับความสูงของเมฆหมอก ทำให้สภาพป่ามีเมฆและหมอกปกคลุมเกือบตลอดปี ทำให้ป่าดิบเขาของอุทยานฯ สามารถที่จะดูดซับเอาความชื้นจากละอองเมฆและหมอกหล่อเลี้ยงพื้นที่ตลอดปี

การเดินทางไปเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 750 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างสะดวกในหลายวิธี ทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง รถไฟ และเครื่องบิน

โดยรถไฟ เป็นอีกทางเลือกที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงหลายขบวน ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690

โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จากนั้นแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ถึงนครสวรรค์ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก ลำปาง แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำพูน จนถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 750 กิโลเมตร

โดยรถประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 นครชัยแอร์ โทร. 0-2936-0009 ทันจิตต์ทัวร์ โทร. 0-2936-3210 นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ โทร. 0-2936-2207 สมบัติทัวร์ โทร. 0-9362-4958 สหชาญทัวร์ โทร. 0-2936-2762 สยามเฟิสท์ทัวร์ โทร. 0-2954-3601-7 ฯลฯ

ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว โดยเครื่องบิน

- การบินไทยบริการเที่ยวบินประจำระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทุกวัน โทร. 0-2356-1111

- สายการบินบางกอกแอร์เวย์สบริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โทร .0-2270-6699

- สายการบินวันทูโกมีบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทุกวัน โทร. 1126

- สายการบินนกแอร์บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทุกวัน โทร. 1318

- สายการบินไทยแอร์เอเชียบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทุกวัน โทร. 0-2515-9999

การเดินทางภายในเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม

รถแดง เป็นรถสองแถวท้องถิ่นที่ให้บริการในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด ราคาประมาณ 20-40 บาท หรือคิดเป็นอัตราเหมา ขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง

รถสามล้อถีบ ยานพาหนะโบราณ ให้บริการตามจุดต่างๆ ในตัวจังหวัดเชียงใหม่ มักจอดรอให้บริการบริเวณตลาดวโรรส อัตราค่าบริการตามระยะทาง เริ่มต้นที่ 20 บาท

รถสามล้อ (ตุ๊กตุ๊ก) ให้บริการในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ อัตราค่าบริการตกลงกันตามระยะทาง และแบบเหมาจ่าย

รถสองแถวประจำทางไปยังอำเภอต่างๆ ท่ารถจะกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ในตัวเมือง เช่นอยู่บริเวณถนนช้างเผือก สถานีขนส่ง

Taxi Meter เป็นรถยนต์ที่ให้บริการในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ อัตราค่ารถคิดตามมิเตอร์ เริ่มต้นที่ 40 บาท และคิดอัตราเหมาหากเดินทางไกลนอกเขตตัวเมือง ติดต่อใช้บริการ โทร. 0-5326-2878

รถเช่า เชียงใหม่มีรถให้เช่าทั้งรถจักรยาน จักรยานยนต์ และรถยนต์ สามารถหาเช่าได้บริเวณถนนท่าแพ ถนนมูลเมือง และสามารถติดต่อได้จากโรงแรมที่พัก

ระยะทางจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปยังอำเภอต่างๆ

อำเภอหางดง 15 กิโลเมตร อำเภอสารภี 10 กิโลเมตร อำเภอแม่แตง 40 กิโลเมตร อำเภอสันกำแพง 13 กิโลเมตร อำเภอดอยสะเก็ด 18 กิโลเมตร อำเภอเชียงดาว 68 กิโลเมตร อำเภอสันทราย 12 กิโลเมตร อำเภอฝาง 154 กิโลเมตร อำเภอฮอด 88 กิโลเมตร อำเภออมก๋อย 179 กิโลเมตร อำเภอพร้าว 103 กิโลเมตร อำเภอสันป่าตอง 22 กิโลเมตร อำเภอแม่ริม 8 กิโลเมตร อำเภอสะเมิง 54 กิโลเมตร อำเภอจอมทอง 58 กิโลเมตร อำเภอแม่แจ่ม 156 กิโลเมตร อำเภอแม่อาย 174 กิโลเมตร อำเภอดอยเต่า 121 กิโลเมตร อำเภอเวียงแหง 150 กิโลเมตร อำเภอไชยปราการ 131 กิโลเมตร อำเภอแม่วาง 35 กิโลเมตร กิ่งอำเภอแม่ออน 29 กิโลเมตร กิ่งอำเภอดอยหล่อ 42 กิโลเมตร

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวีดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์จังหวัด ถ.โชตนา โทร. 0 5321 9092, 0 5322 1047, 0 5321 9291

ที่ว่าการอำเภอเมือง ถ.อินทวโรรส โทร. 0 5322 1016, 0 5322 2636

เทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วิชยานนท์ โทร. 0 5325 2484, 0 5335 3486, 0 5325 2488

สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.ไปรษณีย์ โทร. 0 5325 2557

สภอ.เมือง ถ.ราชดำเนิน โทร. 0 5327 6458, 0 5327 6040

ตำรวจท่องเที่ยว ถ.เชียงใหม่-ลำพูน โทร. 0 5324 2966, 0 5324 8130

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ถ.สนามบิน โทร. 0 5327 0224, 0 5327 0222, 0 5327 0223

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ถ.สนามบิน โทร. 0 5327 7510, 0 5320 1755

ศุลกากรเชียงใหม่ ถ.สนามบิน โทร. 0 5327 0660-1

สถานีขนส่งอาเขต ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง โทร. 0 5324 2664

สถานีรถไฟ ถ.เจริญเมือง โทร. 0 5324 5363-4

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ถ.สุเทพ โทร. 0 5322 1517-8, 0 5322 1075

มูลนิธิโครงการหลวง ถ.สุเทพ โทร. 0 5345 0107

ท่องเที่ยว ดอยสุเทพ
ดอยสุเทพไม่เพียงแต่เป็นที่ตั้งของวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง ...
ท่องเที่ยว ดอยอินทนนท์
ดอยอินทนนท์มีชื่อว่า เป็นดอยภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ ในเขตพื้นที่ อ ...
ขี่ช้าง ปางช้างแม่ตะมาน
ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แตง บนพื้นที่กว่า 25 ไร่ โอบล้อมด้วยธรรมชาติของทิวเขา สายน้ำ ...
ล่องแพลำน้ำแม่แตง
ล่องแพลำน้ำแม่แตง เป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมมาก เนื่องจากลำน้ำแม่แตง ไหลค ...
โฮมสเตย์ บ้านแม่กำปอง
โฮมสเตย์ บ้านแม่กำปอง มีอากาศเย็นสบายตลอดปีอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามบนเขาสูง ...
Thailand hotels Thailand hotels