ลำปาง ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง ทัวร์ลำปาง

ลำปาง ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง ทัวร์ลำปาง
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
เลือกจังหวัด
>> ภาคเหนือ
>> ภาคกลาง
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>> ภาคตะวันตก
>> ภาคตะวันออก
>> ภาคใต้
งานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน ลำปาง

งานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน มีการแสดงวิถีชีวิตชุมชนดั่งเดิม การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การละเล่นกีฬาพื้นเมือง การออกร้านแสดงดินค้า O ...

งานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ-รถม้า ลำปาง

งานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ- รถม้า ลำปาง เพื่อรำลึกถึงความสำคัญขิงกิจการรถไฟ รถม้า ที่ได้เข้ามาสู่จังหวัดลำปาง เป็นครั้ ...

งานเซรามิคแฟร์ ลำปาง

งานเซรามิคแฟร์ ลำปาง จัดขึ้นทุกวันศุกร์แรกของเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นเวลา 10 วัน บริเวณงานมีกิจกรรมที่จะประกอบด้วย ขบวน ...

งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่

งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่ เมือง นครลำปาง จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเ ...

งานขันโตกช้าง

งานขันโตกช้าง หรือ สะโตกช้าง จัดขึ้นทุกวันศุกร์-เสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ภายในงานแบ่งออ ...

Hotel & Travel in Thailand

แหล่งท่องเที่ยวลำปาง

แหล่งท่องเที่ยว เขื่อนกิ่วลม
สถานที่ท่องเที่ยว เขื่อนกิ่วลม

เขื่อนกิ่วลม

Rating : 8/10

เขื่อนกิ่วลมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง อ่างน้ำเหนือเขื่อนมีทัศนียภาพที่งดงาม มีแพพัก มีแพร้านอาหาร มีกิจกรรมล่องเรือชมวิว เล่นวินเสริฟ บานาน่าโบ๊ท เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว กาดกองต้า
สถานที่ท่องเที่ยว กาดกองต้า

กาดกองต้า

Rating : 8.5/10

กาดกองต้า ตลาดโบราณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองลำปาง ถือเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ และเป็นย่านเศรษฐกิจที่คึกคักคับคั่งไปด้วยพ่อค้าจากหลายเชื้อชาติ จึงเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม ที่เห็นเป็นรูปธรรมเด่นชัดก็คือ สถาปัตยกรรมนานาชาติ

การท่องเที่ยว น้ำตกวังแก้ว
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกวังแก้ว

น้ำตกวังแก้ว

Rating : 8.5/10

น้ำตกวังแก้ว เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกสถานที่หนึ่งของชาวลำปาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งในอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 เม.ย. พ.ศ. 2533 และเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดของจังหวัดลำปาง มีน้ำตกเป็นชั้นใหญ่ 9 ชั้น

สถานที่ท่องเที่ยว ตลาดทุ่งเกวียน
สถานที่ท่องเที่ยว ตลาดทุ่งเกวียน

ตลาดทุ่งเกวียน

Rating : 8.5/10

กาดทุ่งเกวียน สุดยอดแหล่งของฝากภาคเหนือ เป็นจุดแวะซื้อของฝากยอดฮิต สำหรับคนที่เดินทางกลับจากเหนือ ของขายยอดฮิตที่สุดในกาดทุ่งเกวียนนั้น ก็คือ แคบหมู กับน้ำพริกหนุ่ม แล้วก็ไส้อั่ว ที่ใครๆก็ต้องซื้อกลับไปเป็นของฝากคนที่บ้าน

ท่องเที่ยวไทย วัดพระธาตุลำปางหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

Rating : 8/10

วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ ตามตำนานกล่าวว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลายเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย

ท่องเที่ยว บ้านเสานัก
สถานที่ท่องเที่ยว บ้านเสานัก

บ้านเสานัก

Rating : 8.5/10

บ้านเสานัก บ้านไม้โบราณ 100 ปี เป็นชื่อภาษาเมืองหมายถึงบ้านที่มีเสาจำนวนมาก บ้านเสานักเป็นบ้านที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากหลังหนึ่งในจังหวัดลำปาง ก่อสร้างในปีพ.ศ.2438 โดยหม่องจันโอง จันทรวิโรจน์

ท่องเที่ยว สะพานรัษฎาภิเศก
สถานที่ท่องเที่ยว สะพานรัษฎาภิเศก

สะพานรัษฎาภิเศก

Rating : 8.5/10

สะพานรัษฎาภิเศก เป็นสถานที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความคงทนมากกว่าสะพานรุ่นเดียวกันที่ไม่ เหลืออยู่แล้วในปัจจุบัน ที่บริเวณสะพานมีเครื่องหมายไก่ขาว และครุฑหลวงประดับไว้ตรงหัวสะพาน

ที่เที่ยว วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
สถานที่ท่องเที่ยว วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

Rating : 8/10

วัดพระแก้วดอนเต้า หรือ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกสถานที่หนึ่ง เป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงาม มีอายุนับพันปี เคยเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ปี พ.ศ.1979 เป็นเวลานานถึง 32 ปี

แหล่งท่องเที่ยว ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดลำปาง
สถานที่ท่องเที่ยว ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดลำปาง

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดลำปาง

Rating : 7.5/10

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.ลำปางเป็นเมืองเก่ามี่มีความสำคัญของอาณาจักรล้านนา จึงต้องมีเสาหลักเมืองเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างเมือง ซื่งในปัจจุบันศาลหลักเมืองเป็นที่เก็บเสาหลักเมืองโบราณจากที่ต่างๆไว้ และยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธื์

ที่เที่ยว ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
สถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

Rating : 8.5/10

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ยังเป็นผู้บุกเบิกงานด้านการอนุรักษ์ช้างและการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ และนับเป็นความภาคภูมิใจของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่ได้รับความไว้วางใจให้ เป็นสถานที่ดูแลช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง 6 ช้าง

สถานที่ท่องเที่ยว วัดเจดีย์ซาวหลัง
สถานที่ท่องเที่ยว วัดเจดีย์ซาวหลัง

วัดเจดีย์ซาวหลัง

Rating : 7.5/10

วัดเจดีย์ซาวหลัง เป็นสถานที่สำคัญอีกสถานที่หนึ่ง เป็นวัดที่งดงามแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง วัดนี้มีเจดีย์ 20 องค์ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปางสร้างแต่โบราณ ทรงคุณค่าทั้งทาง ด้านประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุ

ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

Rating : 8/10

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เป็นภูเขาสลับซับซ้อนปกคลุมด้วยผืนป่าอุดมสมบูรณ์ในอำเภอต่าง ๆ ได้แก่ อำเภอเมือง งาว แม่เมาะ และแจ้ห่ม จุดสูงสุดอยู่ที่ยอดดอยแม่ขวัญ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,253 เมตร

ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

Rating : 8/10

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมสูง และเป็นแหล่งที่ดำเนินงานตามแนวพระราชดำรัสในการใช้พลังงานน้ำธรรมชาติมา ประยุกต์อย่างสอดคล้องเป็นประโยชน์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และการ รักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

เที่ยว วัดศรีชุม ลำปาง
สถานที่ท่องเที่ยว วัดศรีชุม ลำปาง

วัดศรีชุม ลำปาง

Rating : 7.5/10

วัดศรีชุม นับได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญอีกสถานที่หนึ่ง จุดเด่นของวัดศรีชุม เดิมอยู่ที่ พระวิหาร ซึ่งเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ที่มีศิลปะการตกแต่งแบบล้านนาและพม่า หลังคาเครื่องไม้ยอดแหลมแกะสลักเป็นลวดลายสวยงามมาก

ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
สถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย

Rating : 8.5/10

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย เป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้านการเงินการธนาคาร อาคารพิพิธภัณฑ์นี้ในอดีต เคยเป็นบริษัทแบงก์สยามกัมมาจลทุนจำกัด สาขาลำปาง สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้คัดเลือกให้อาคารนี้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่น

ท่องเที่ยวไทย วัดม่อนพระยาแช่
สถานที่ท่องเที่ยว วัดม่อนพระยาแช่

วัดม่อนพระยาแช่

Rating : 7.5/10

วัดม่อนพระยาแช่ นับว่าเป็นสถานที่สำคัญอีกสถานที่หนึ่ง มีศิลปะสถาปัตยกรรมที่สำคัญ คือ บันไดนาค เป็นรูปแบบเก่าแก่ของล้านนาซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะขอมโบราณและเป็นคติ ความเชื่อว่านาคเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเบื้องล่างคือโลกมนุษย์กับเบื้องบน คือสวรรค์

สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยจง
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยจง

อุทยานแห่งชาติดอยจง

Rating : 8/10

แหล่งท่องเที่ยวบนยอดดอยจง โดยเฉพาะบริเวณหน้าผาต่างๆ ใช้เส้นทางเดินเท้าเพียงอย่างเดียวจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า และจุดชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นได้ สวยงามมาก มองเห็นทัศนียภาพรอบด้าน

สถานที่ท่องเที่ยว ชมเมืองบนรถม้า
สถานที่ท่องเที่ยว ชมเมืองบนรถม้า

ชมเมืองบนรถม้า

Rating : 8/10

ลำปางมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย เที่ยวชมวัดวาอาราม เดินชมย่านเก่าที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมโบราณอันงดงาม หรือจะลองนั่งรถม้าชมเมืองก็ได้บรรยากาศของการย้อนอดีตอันเป็นเอกลักษณ์ของจ.ลำปาง

ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแม่วะ
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแม่วะ

อุทยานแห่งชาติแม่วะ

Rating : 8/10

อุทยานแห่งชาติแม่วะ นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกแม่วะ มีเนื้อที่ประมาณ 366,875 ไร่ หรือ 587 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลต่าง ๆ ในอ.เถิน อ.แม่พริก จ.ลำปาง อ.สามเงา อ.บ้านตาก จ.ตาก

ท่องเที่ยว สวนป่าทุ่งเกวียน
สถานที่ท่องเที่ยว สวนป่าทุ่งเกวียน

สวนป่าทุ่งเกวียน

Rating : 7.5/10

สวนป่าทุ่งเกวียน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวลำปาง มีป่าสนเมืองหนาวและพันธุ์ไม้นานาชนิด ทั้งไม้ดอก ไม้ใบที่มีสีสันสวยงาม อีกทั้งไม้จำพวกตะบองเพชร และปาล์ม ตลอดจนพืชสมุนไพรต่างๆ นักท่องเที่ยวสามารถแคมป์ปิ้งที่นี่ได้

สถานที่ท่องเที่ยว วัดพระธาตุเสด็จ
สถานที่ท่องเที่ยว วัดพระธาตุเสด็จ

วัดพระธาตุเสด็จ

Rating : 7.5/10

วัดพระธาตุเสด็จเป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งของจ.ลำปาง มีตำนานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี อุโบสถและวิหารต่างๆ เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมดแต่ยังคงสภาพศิลปะโบราณให้เห็นได้อยู่จนปัจจุบัน กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นโบราณสถานของชาติ

สถานที่ท่องเที่ยว วัดศรีรองเมือง
สถานที่ท่องเที่ยว วัดศรีรองเมือง

วัดศรีรองเมือง

Rating : 7.5/10

วัดศรีรองเมือง เป็นวัดที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง มีสถาปัตยกรรมที่สำคัญได้แก่ วิหารไม้ซึ่งมีหลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้นเล็กชั้นน้อย มียอดแหลม 9 ยอด แบบศิลปะพม่า เพดานเป็นลายไม้แกะสลัก และเสากลมใหญ่จำหลักลวดลายประดับด้วยกระจกสี ฝีมือประณีตวิจิตรสวยงามมาก

สถานที่ท่องเที่ยว พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ลำปาง
สถานที่ท่องเที่ยว พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ลำปาง

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ลำปาง

Rating : 7.5/10

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ประดิษฐานอยู่ในมณฑปทรงไทยแบบจตุรมุขซึ่งตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง นับเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่เคารพสักการะของประชาชน ปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้ปิดทองเกือบทั้งองค์โดยสาธุชนที่มานมัสการ

แหล่งท่องเที่ยว วัดอักโขชัยคีรี
สถานที่ท่องเที่ยว วัดอักโขชัยคีรี

วัดอักโขชัยคีรี

Rating : 7.5/10

วัดอักโขชัยคีรี เรื่องอัศจรรย์คือเงาของพระธาตุมีลักษณะกลับหัว ซึ่งเงาดังกล่าวจะปรากฏอยู่บนพื้นที่สีขาว แต่ลักษณะเงาเป็นสี ทั้งนี้เงาของพระธาตุนั้นสามารถมองเห็นได้ในเวลากลางวันและคืนวันพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งปรากฏการณ์ของเงาพระธาตุกลับหัวในวัดนั้นมีมานานแล้ว

สถานที่ท่องเที่ยว ศาลเจ้าพ่อประตูผา
สถานที่ท่องเที่ยว ศาลเจ้าพ่อประตูผา

ศาลเจ้าพ่อประตูผา

Rating : 7.5/10

ศาลเจ้าพ่อประตูผานี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นศาลเล็กๆ ก่ออิฐถือปูน ภายในมีรูปปั้นเจ้าพ่อประตูผาและเครื่องบูชามากมาย ผู้ที่สัญจรไปมาบนเส้นทางนี้มักแวะนมัสการและจุดประทัดถวายเจ้าพ่อประตูผา เป็นผู้อยู่ยงคงกระพัน เป็นทหารเอกของเจ้าผู้ครองนครลำปาง

Thailand hotels Thailand hotels