เที่ยวภูทับเบิก ที่พักภูทับเบิก สถานที่ท่องเที่ยวภูทับเบิกแผนที่ภูทับเบิก

เที่ยวภูทับเบิก ที่พักภูทับเบิก สถานที่ท่องเที่ยวภูทับเบิกแผนที่ภูทับเบิก
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
Rating : 10/10
7649
 ภูทับเบิก
 ภูทับเบิก
 ภูทับเบิก
 ภูทับเบิก
 ภูทับเบิก
 ภูทับเบิก
 ภูทับเบิก
 ภูทับเบิก
 ภูทับเบิก
 ภูทับเบิก
 ภูทับเบิก
 ภูทับเบิก
 ภูทับเบิก
 ภูทับเบิก
 ภูทับเบิก
ภูทับเบิก จังหวัดPhetchabun

ภูทับเบิกเป็นที่เที่ยวยอดนิยม เป็นจุดที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์ มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามด้วยธรรมชาติแบบทะเลภูเขา มีอากาศบริสุทธิ์ สภาพภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปี เนื่องจากร่องลมเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยและอยู่บนที่สูง จึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล