กิจกรรมเขื่อนรัชชประภา เที่ยวเขื่อนรัชชประภา ที่พักเขื่อนรัชชประภา สถานที่ท่องเที่ยว จ.SuratThani แผนที่เขื่อนรัชชประภา

กิจกรรมเขื่อนรัชชประภา เที่ยวเขื่อนรัชชประภา ที่พักเขื่อนรัชชประภา สถานที่ท่องเที่ยว จ.SuratThani แผนที่เขื่อนรัชชประภา
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
Rating : 9/10
6181
ช่วงเวลา :
พฤศจิกายน - เมษายน ของทุกปี
โทรศัพท์ :
077-39 5139, 077-395154-5
โทรสาร :
077-39 5139, 077-395154
 ท่องเที่ยวพักผ่อนที่ เขื่อนรัชชประภา
 ท่องเที่ยวพักผ่อนที่ เขื่อนรัชชประภา
 ท่องเที่ยวพักผ่อนที่ เขื่อนรัชชประภา
 ท่องเที่ยวพักผ่อนที่ เขื่อนรัชชประภา
 ท่องเที่ยวพักผ่อนที่ เขื่อนรัชชประภา
 ท่องเที่ยวพักผ่อนที่ เขื่อนรัชชประภา
 ท่องเที่ยวพักผ่อนที่ เขื่อนรัชชประภา
 ท่องเที่ยวพักผ่อนที่ เขื่อนรัชชประภา
 ท่องเที่ยวพักผ่อนที่ เขื่อนรัชชประภา
 ท่องเที่ยวพักผ่อนที่ เขื่อนรัชชประภา
 ท่องเที่ยวพักผ่อนที่ เขื่อนรัชชประภา
 ท่องเที่ยวพักผ่อนที่ เขื่อนรัชชประภา
 ท่องเที่ยวพักผ่อนที่ เขื่อนรัชชประภา
 ท่องเที่ยวพักผ่อนที่ เขื่อนรัชชประภา
 ท่องเที่ยวพักผ่อนที่ เขื่อนรัชชประภา
ท่องเที่ยวพักผ่อนที่ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดSuratThani

เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) จังหวัดสุราฎร์ธานี ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก ลักษณะเป็นภูเขาหินปูน ยอดแหลม แนวหน้าผาสูงชัน กลางสายน้ำของเขื่อนเชียวหลาน