รำเหย่ย ท่องเที่ยวไทย จังหวัดKanchanaburi

รำเหย่ย  ท่องเที่ยวไทย จังหวัดKanchanaburi
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
Rating : 7.5/10
8335
ช่วงเวลา :
มกราคม 2556 - มกราคม 2556
 รำเหย่ย
 รำเหย่ย
รำเหย่ย จังหวัดKanchanaburi

เป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวกาญจนบุรีมาแต่บรรพกาลราวๆ 500 ปีเศษมาแล้ว จะเล่นกันในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ปีใหม่ เป็นต้น วิธีการเล่นคือ ฝ่ายชายฝ่ายหญิงยืนล้อมวงกัน มีการร้องนำ ร้องแก้ และลูกคู่ ร้องรับพร้อมปรบมือเป็นจังหวะ