กลุ่มผลิตรูปหนังตะลุงควนเนียง ท่องเที่ยวไทย จังหวัดสงขลา

กลุ่มผลิตรูปหนังตะลุงควนเนียง  ท่องเที่ยวไทย จังหวัดสงขลา
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
พะโยมทอง โฮมสเตย์
พะโยมทอง โฮมสเตย์ Payom Thong Homestayให้บริการบ้านพักตากอากาศ กลางอ่าวเกาะยอ ส ...
บีพี แกรนด์สวีต
บีพี แกรนด์สวีต โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพัก 72 ห้อง พร้อมความสะดวกสบายและความผ ...
ยี่ฟ้าแกรนด์ซิตี้
โรงแรมยี่ฟ้าแกรนด์ซิตี้ หาดใหญ่ ด้วยห้องพักระดับมาตรฐาน 84 ห้อง พร้อมอุปกรณ์อำนว ...
หรรษา เจบี หาดใหญ่
โรงแรมหรรษา เจบี ได้รับการออกแบบทั้งเพื่อธุรกิจและเพื่อการพักผ่อน ตั้งอยู่อย่างเ ...
หาดม่วงงาม
หาดม่วงงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา หาดม่วงงาม เ ...
หาดทรายแก้ว สงขลา
หาดทรายแก้วที่จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง หาดทรายแก ...
สะพานติณสูลานนท์
สะพานติณสูลานนท์เป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง สะพานติณสูลานนท์ เป็นสะพานข้ ...
สถาบันทักษิณคดีศึกษา
สถาบันทักษิณคดีศึกษาเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเ ...
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในสงขลา แหล่ ...
Rating : 9.5/10
8754
โทรศัพท์ :
074-432164 , 089-8693652
กลุ่มผลิตรูปหนังตะลุงควนเนียง จังหวัดสงขลา

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 7 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220

รูปหนังตะลุงควนเนียง จังหวัดสงขลา

กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผลิตรูปหนังตะลุงควนเนียง

สถานที่ผลิต บ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 7 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220

ประธานกลุ่ม นายสรรเสริญ ศรีทวีกูล

เส้นทางคมนาคม รถโดยสารประจำทาง จากอำเภอหาดใหญ่ถึงอำเภอควนเนียงมีรถโดยสารประจำทางระยะทาง 34 กิโลเมตร จากที่ว่าการอำเภอควนเนียงถึงที่ทำการกลุ่มแกะหนังตะลุงระยะทาง 2 กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมา ควนเนียง เป็นชุมชนเก่าจึงเป็นแหล่งกำเนิดศิลปวัฒนธรรมต่างๆที่มี “รากเหง้า”ทั้งในด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นแหล่งกำเนิดศิลปินด้านมโนราห์และหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก กันอย่างแพร่หลายเช่น หนังพร้อม อัศวิน, หนังหญิงศรีระบาย, หนังอิ่มเท่ง(ศิลปินแห่งชาติ), หนังเอื้อม อ้ายหนูนัด และ หนังสงฟ้า ตะลุงศิลป์ เป็นต้น ศิลปะการแกะสลักรูปหนังตะลุงเกิดขึ้นควบคู่กับการแสดงหนังตะลุงแต่เดิม การแกะรูปหนังจะทำเฉพาะรูปสำหรับเชิดในการเล่นหนังตะลุงเท่านั้น ช่างแกะรูปหนังจึงมีไม่มากนัก ทำกันในวงแคบ และด้วยใจรักหนังตะลุงเป็นหลัก แต่ระยะหลัง คือ ประมาณ 50ปีที่ผ่านมา ได้มีผู้คิดนำเอากระดาษถุงปูนซีเมนต์มาแกะระบายสีเป็นรูปหนังตะลุง ออกจำหน่ายตามตลาดนัด และงานเทศกาลต่าง ๆ ครั้นช่างแกะหนังเห็นว่าขายดีจึงหันมาแกะรูปหนังด้วยหนังจริง ๆ ออกจำหน่ายเป็นเชิงพาณิชย์ ด้านรูปแบบก็ค่อยพัฒนากว้างออก คือแทนที่จะแกะรูปหนังเชิดเพียงอย่างเดียวก็คิดแกะเป็นรูปจับและรูปหนังใหญ่ เพื่อใช้เป็นเครื่องตกแต่งฝาผนัง อาคารบ้านเรือน ยิ่งในช่วงหลัง พ.ศ.2510 รูปหนังสำหรับตกแต่งเป็นที่ต้องการของชาวต่างประเทศอย่างกว้างขวาง จึงมีผู้หันมาประกอบหัตถกรรม และรูปหนังมากขึ้น ช่างหลายคนได้พัฒนาฝีมือจนผลงานมีคุณค่าสูงส่งทางศิลปะ ภายหลังได้ประดิษฐ์เป็นสินค้าหลายรูปแบบและมีการรวมกลุ่มศิลปินเพื่อฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม การแกะสลักหนังตะลุงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่พยายามถ่ายทอดวิถีชีวิตชุมชนออกมา อย่างลึกซึ้งทำให้คนรุ่นหลังได้รู้จักศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์สืบ ทอดให้คงอยู่ต่อไปไม่ให้สูญหาย

เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์ ลักษณะที่โดดเด่นของแกะสลักหนังตะลุงควนเนียงเป็นประณีตศิลป์วิจิตร ละเอียดอ่อน สวยงามมาก ให้ความรู้สึกทางด้านอารมณ์ หนังวัวยังเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นที่ให้คุณค่าเชิงอนุรักษ์พื้นบ้านและปรับ ประยุคให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้ เป็นงานแกะสลักหนังตะลุงที่จะต้องใช้จินตนาการและใช้สมาธิสูง

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1.คัดสรร OTOP ปี 2546

2. คัดสรร OTOP ปี 2547

3. โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดผลิตภัณฑ์ OTOP SONGKLA ปี 2548

4. รางวัลชนะเลิศประกวดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดสงขลางานเกษตรสงขลา ปี 2548

ความสัมพันธ์กับชุมชน ผลผลิตตัวรูปหนังตะลุง เป็นฝีมือของคนในชุมชนโดยถ่ายทอดจากพ่อสู่ลูกจากปู่สู่หลานและจากรุ่นสู่ รุ่น โดยผ่านเยาวชนนำไปสู่กิจกรรมร่วมของคนในครอบครัวโดยธรรมชาติ การแกะหนังตะลุงจึงเป็นกลไกสำคัญของชุมชนในการแก้ปัญหาภัยร้ายและสามารถ สร้างความรักของชุมชนให้เกิดความสัมพันธ์ได้ซึ่งจะทำให้พี่น้องชุมชนต่างจะ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลลูกหลานให้แก่กันและกันอีกด้วย

วัตถุดิบและส่วนประกอบ หนังวัว หนังควาย ที่ฟอกเอง หรือฟอกจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว วัสดุอุปกรณ์ 1.เหล็กขีด 2.เหล็กขุด 3.มุก(ตุ๊ดตู่) 4.เขียงขุด,เขียงตอก 5.ค้อนตอก 6.สีหมึกหรือสีผสมอาหาร 7.น้ำมันชักเงา 8.พู่กัน 9.ทินเนอร์ 10.เชือก 11.ไม้ไผ่ 12.มีด 13.กระดาษทราย

ขั้นตอนการผลิต

1. การเตรียมหนัง (หนังวัวดิบ) นำหนังวัวดิบมาชำระล้างเลือดและสิ่งสกปรกออกให้สะอาดนำไปขึงใส่สะดึงเพื่อ ให้หนังตึงใช้มีดชำแหละพังผืด ไขมัน เศษเนื้อออกจนบางแล้วลาดน้ำส้มสายชูอ่อนๆหากเป็นในอดีตมักใช้กรดส้มจาก ธรรมชาติเช่น ส้ม มะเฟือง มะนาวให้ ผึ่งไว้จนแห้งสนิทจนบางกระทั่งดูโปร่งแสง หากต้องการทำหนังใสจึงค่อยมาขูดขนออกในภายหลัง หรือใช้หนังใสที่ซื้อมาจากโรงงาน

2. นำหนังวัวหรือหนังควายที่ฟอกแล้วมาร่างภาพตามแบบที่ต้องการด้วยเหล็กขีด

3. ใช้ตุ๊ดตู่ (มุก)ขนาดหน้าต่าง ๆและเหล็กขีดฉลุและตอกบนเขียงไม้ตามรอยร่องที่ใช้เหล็กแหลมร่างไว้ส่วน ริมนอกหรือส่วนที่เป็นมุมเป็นเหลี่ยมและกนกลวดลายอันอ่อนช้อย ต้องใช้มีดปลายแหลมขุดแกะ เมื่อทำลวดลายตามที่ร่างไว้เสร็จตัดออกจากแผ่นหนังเรียกว่ารูปหนัง รูปใดนายช่างเห็นว่าได้สัดส่วนสวยงามนายช่างจะเก็บไว้เป็นแม่แบบช่างฉลุจะ ฉลุเป็นตัวโปร่งโดยจะต้องรู้ว่าจะฉลุเส้นอย่างไร จะเว้นช่องว่างอย่างไร จึงจะเกิดช่องไฟที่พอดี มีพื้นหนังทึบสำหรับให้หนังเกาะยึดติดกันอยู่ได้ นอกจากนี้หากเป็นรูปเชิดยังจะต้องทำแขนให้เคลื่อนไหวได้ โดยมีคันไม้เล็กๆ โยงแขนหรือมือให้เคลื่อนไหวออกท่าทางได้ในเวลากระตุก ถ้าเป็นตัวตลก จะมีไม้ชักให้ส่วนปากอ้าพูดได้

4. ทาสีที่ตัวหนังจะมีทั้งหนังทาดำและสีอื่น ๆสีที่ใช้ระบายรูปหรือลงสี นิยมใช้หมึกจีน น้ำหมึกสีย้อมผ้า สีย้อมขนม ระบายสีรูปตามหลักทฤษฎี (สีหลักคือ เขียว แดง ดำ) มีสีสอดแทรกคือ เหลือง แสด ชมพู ม่วง และน้ำเงิน ใช้พู่กันขนาดต่างๆจุ่มสีระบาย ต้องระบายเหมือนกันทั้ง 2 หน้า เมื่อสีแห้งสนิทแล้วลงน้ำมันชักเงา (วานิช) เพื่อให้รูปเกิดเงาวาววับ หากเป็นรูปหนังขน(แผ่นหนังที่ไม่ขูดขนออก)อาจจะไม่ต้องระบายสี แต่นำมาเคลือบเงาเลย

5. ใส่ไม้ตับสำหรับชักรูปเพื่อนำไปแสดงจริงหรือนำไปดัดแปลงประยุกต์เป็น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น พวงกุญแจ ที่แขวนโทรศัพท์รูปสำหรับเด็กเล่น ใส่กรอบเป็นภาพประดับ

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต หนังวัวที่เหมาะกับการแกะสลักควรเลือกหนังลูกวัวหรือหนังแม่วัวจะได้หนัง ที่บางเหมาะกับการแกะรูปที่มีลายละเอียดเยาะๆ หนังวัวดำขนสั้นถือเป็นหนังที่สวยเหมาะสำหรับการแกะหนังขนภาพประดับ เวลาในการแกะที่เหมาะสมต้องดูสภาพภูมิอากาศด้วยไม่แกะสลักในเวลาเที่ยงเพราะ อากาศร้อนทำให้หนังแข็งแกะยากแต่ควรแกะสลักในเวลาตอนเช้า ตอนเย็น หรือตอนค่ำ

ข้อความ *

รูป
นามสกุล .jpg, .gif, .png ขนาด์ไม่เกิน 100 KB, กว้างไม่เกิน 600 pixel
ชื่อที่ใช้แสดง *
Email
แจ้งทาง Email เมื่อมีคนมา comment (Email จะถูกเก็บเป็นความลับ)
ส่งข้อความ ยกเลิก
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ HotelDirect.in.th ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@HotelDirect.in.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้
Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2020 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.