กลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพารา ท่องเที่ยวไทย จังหวัดสงขลา

กลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพารา  ท่องเที่ยวไทย จังหวัดสงขลา
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
พะโยมทอง โฮมสเตย์
พะโยมทอง โฮมสเตย์ Payom Thong Homestayให้บริการบ้านพักตากอากาศ กลางอ่าวเกาะยอ ส ...
บีพี แกรนด์สวีต
บีพี แกรนด์สวีต โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพัก 72 ห้อง พร้อมความสะดวกสบายและความผ ...
ยี่ฟ้าแกรนด์ซิตี้
โรงแรมยี่ฟ้าแกรนด์ซิตี้ หาดใหญ่ ด้วยห้องพักระดับมาตรฐาน 84 ห้อง พร้อมอุปกรณ์อำนว ...
หรรษา เจบี หาดใหญ่
โรงแรมหรรษา เจบี ได้รับการออกแบบทั้งเพื่อธุรกิจและเพื่อการพักผ่อน ตั้งอยู่อย่างเ ...
น้ำตกโตนงาช้าง
น้ำตกโตนงาช้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมมากๆ หนึ่งในจังหวัดสงขลา น้ำตกโตนงา ...
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในสงขลา แหล่ ...
เมืองหาดใหญ่
เมืองหาดใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เมืองหาดใหญ่ คำว่า "หาดใหญ่ ...
พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ แมจิคอาย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ แมจิคอายเป็นการจัดแสดงศิลปะภาพวาดลวงตามากกว่า 100 ภาพ แบ ...
วัดหาดใหญ่ใน
วัดหาดใหญ่ในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปกับเพื่อนหรือท่องเที่ยวแบบครอบครัวก็ได้ ...
Rating : 9.5/10
7841
โทรศัพท์ :
0-7443-4520, 0-7447-2339
กลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพารา จังหวัดสงขลา

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 50/2 บ้านหูแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และออกร้านตามงานต่างๆ ทั้งในและต่างจังหวัด

ดอกไม้ใบยางพารา จังหวัดสงขลา

กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพารา

สถานที่ผลิต 50/2 บ้านหูแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประธานกลุ่ม นางชวน สุราตะโก

ประวัติความเป็นมา เริ่มรวมกลุ่ม เมื่อปี 2519โดยการทำอาชีพปุ๋ยหมัก, ปลูกผักสวนครัว, การถนอมอาหาร โดยการนำของผู้ใหญ่บ้านประยูร สุวรรณกาญจน์ จากการรวมกลุ่ม พัฒนาคน ประกอบกับการส่งเสริมจากส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และแนวคิดกลุ่มในการประกอบอาชีพเสริมอื่น ในปี 2536โดยการนำของนายยุทธ พูลสวัสดิ์ และจากเจ้าหน้าที่ ดูงานและสมาชิกกลุ่มเห็นดอกไม้จากธรรมชาติ จึงมีแนวคิดทำดอกไม้ใบยางขึ้นโดยดอกแรกทำเป็นรูปแบบดอกกุหลาบ โดยใช้กระบวนการต้มใบยาง แล้วใช้แปรงสีฟันขัดให้เหลือเส้นใย ย้อมสีทำขนม ขายครั้งแรกในวัดหูแร่ ได้ 25 บาทสมาชิกก่อตั้งจำนวน 15 คน

ต่อมา ปี 2537ได้มีการพัฒนาโดยการแช่ใส่กระสอบปุ๋ย ใส่ตะกร้า เริ่มออกจำหน่ายตลาดภายนอกชุมชน ณห้างจุลดิศ หาดใหญ่ แต่ขายไม่ได้ เพราะสีไม่เป็นธรรมชาติจึงเริ่มได้แนวคิดจากดอกไม้ธรรมชาติ โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ คือ สีแดง ใช้มะนาวโมโหและสีเหลืองใช้ขมิ้น นอกจากนี้ก็ใช้ดอกหญ้าเป็นเกสรดอกไม้ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาใกล้เคียงเหมือน ธรรมชาติมากขึ้น และพัฒนามาเรื่อย ๆจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป

กลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และภาคเอกชน เช่น สโมสรโรตารี่สนับสนุนในด้านงบประมาณ การผลิต การพัฒนารูปแบบการบรรจุภัณฑ์ เงินทุน การตลาดการประชาสัมพันธ์ และที่ทำการกลุ่ม ปัจจุบันกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราบ้านหูแร่มีผลิตภัณฑ์กว่า 60 รูปแบบ และสมาชิกในชุมชนมีการผลิตเป็นครอบครัว เกือบทุกครัวเรือนสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชน ปีละ ประมาณ 300,000 – 400,000 บาท

เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์ ชาวบ้านได้นำใบยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีมากอยู่ในพื้นที่ผ่านกระบวนการ ผลิตทางธรรมชาติผสมผสานกับภูมิปัญญาจากวิถีชีวิต ความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน ผลิตภัณฑ์ทุกแบบที่ผลิตขึ้นมาเน้นธรรมชาติ เป็นหลัก ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เลขที่ มผช.24/2546

- ผลิตภัณฑ์ 5 ดาวจากการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2547

ความสัมพันธ์กับชุมชน ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ใบยางพาราบ้านหูแร่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ มีชีวิตสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพทำสวนยางพารามีความเกี่ยวพันกับทรัพยากร (ใบยาง) การอนุรักษ์แหล่งน้ำ สายธารธรรมชาติ คลองจากกระบวนการผลิต เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างงานสร้างอาชีพ และที่สำคัญยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวในการช่วยเหลือ แบ่งหน้าที่กันทำ เช่น พ่อบ้านช่วยเก็บใบยางพาราและนำใบยางพาราใส่กระสอบปุ๋ยแล้วนำไปแช่น้ำ การเหลาก้านใบ การพันก้าน อีกทั้งลูก ๆช่วยกันย้อมสี ผลิตเป็นดอกไม้ใบยางพาราในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกับแม่ จากภูมิปัญญาสิ่งซึ่งเป็นองค์ความรู้ของชาวบ้านที่เกิดจากการสั่งสม สะสม สามารถคิดเองทำเองเป็นความรู้แบบองค์รวม สามารถถ่ายทอด มีความเชื่อมโยงเหตุการณ์นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข จากครอบครัวอบอุ่นเป็นเกราะป้องกันปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหาด้านอื่น ๆ ทั้งเศรษฐกิจและสังคมสิ่งแวดล้อมของชุมชน สู่การทำหัตถกรรมภายในครัวเรือนเกือบทุกครัวเรือนนุชมชนทำให้เกิดรายได้เกิน 200,000 บาท/คน/ปี เกิดการสร้างเครือข่ายการผลิตในต่างหมู่บ้านอำเภอ เกิดความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี พร้อมกับผลิตภัณฑ์ดอกไม้ใบยางพาราที่มีเอกลักษณ์สะท้อนความเป็นธรรมชาติ ทั้งรูปแบบ สีสัน เป็นที่ติดตาติดใจ โดยเฉพาะ ดอกบัวสงขลาดอกนางแย้ม ดอกบัวยิบโซ่ เป็นต้น

วัตถุดิบและส่วนประกอบ - ใบยางพารา - กระสอบปุ๋ย - สีธรรมชาติ - ไฮเตอร์ - เกสรจากดอกหญ้า

ขั้นตอนการผลิต

- นำใบยางพารา “ใบเพลาด” หมายถึงใบเขียวไม่อ่อนหรือแก่เกินไป

- ใส่ในกระสอบปุ๋ย ไม่แน่นจนเกินไปแล้วนำไปแช่ในน้ำที่ไหลผ่าน (คลอง) ประมาณ 25-30 วัน

- นำใบยางมาใส่ตะกร้าล้างน้ำให้เหลือเฉพาะเส้นใย

- นำใบยางพาราที่ล้างแล้วมาแช่ไฮเตอร์ ประมาณ 1คืนโดยมีอัตรส่วน ไฮเตอร์ 1 ลิตรต่อน้ำ 15 ลิตร และใส่ใบยางพอจมน้ำ

- เพื่อผ่านการแช่ไฮเตอร์แล้วนำใบยางมาล้างให้สะอาด แล้วตากให้แห้ง

- คัดแยกขนาดใบยางพารา จะได้ประมาณ 10 –11 ขนาดขนาดที่ใช้มากที่สุด คือ เบอร์ 2-9 - ถ้าต้องการทำดอกก็นำมาย้อมสีแล้วนำมาผลิตเป็นรูปแบบต่าง ๆ ตามต้องการ ซึ่งมีรูปแบบประมาณ 60 รูปแบบ

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต ใบยางพาราที่ใช้ต้องเป็นใบเพลาดเท่านั้นใบเพลาด หมายถึง ใบเขียวไม่อ่อนหรือแก่เกินไป

ข้อความ *

รูป
นามสกุล .jpg, .gif, .png ขนาด์ไม่เกิน 100 KB, กว้างไม่เกิน 600 pixel
ชื่อที่ใช้แสดง *
Email
แจ้งทาง Email เมื่อมีคนมา comment (Email จะถูกเก็บเป็นความลับ)
ส่งข้อความ ยกเลิก
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ HotelDirect.in.th ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@HotelDirect.in.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้
Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2021 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.