กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ่อใหม่ ท่องเที่ยวไทย จังหวัดสงขลา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ่อใหม่  ท่องเที่ยวไทย จังหวัดสงขลา
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
พะโยมทอง โฮมสเตย์
พะโยมทอง โฮมสเตย์ Payom Thong Homestayให้บริการบ้านพักตากอากาศ กลางอ่าวเกาะยอ ส ...
บีพี แกรนด์สวีต
บีพี แกรนด์สวีต โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพัก 72 ห้อง พร้อมความสะดวกสบายและความผ ...
ยี่ฟ้าแกรนด์ซิตี้
โรงแรมยี่ฟ้าแกรนด์ซิตี้ หาดใหญ่ ด้วยห้องพักระดับมาตรฐาน 84 ห้อง พร้อมอุปกรณ์อำนว ...
หรรษา เจบี หาดใหญ่
โรงแรมหรรษา เจบี ได้รับการออกแบบทั้งเพื่อธุรกิจและเพื่อการพักผ่อน ตั้งอยู่อย่างเ ...
หาดมหาราช
หาดมหาราชเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเที่ยวไม่ขาด ...
วัดจะทิ้งพระ
ถ้าอยากไปวัดไหนสักวัดหนึ่ง แล้วยังนึกไม่ได้ แนะนำให้ไปที่วัดจะทิ้งพระ วัดจะทิ้งพ ...
อุทยานนกน้ำคูขุด
อุทยานนกน้ำคูขุดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณน่าจะได้ลองไปสักครั้ง อุทยานน ...
วัดพะโค๊ะ
วัดพะโค๊ะเป็นสถานที่แนะนำให้ไปนมัสการสักครั้ง วัดพะโค๊ะ หรือ วัดราชประดิษฐาน ตั้ ...
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ เป๋นบ่อที่มีน้ำใสสะอาดมาก อยู่หมู่ที่ 4 ต.เกาะใ ...
Rating : 9.5/10
3600
โทรศัพท์ :
086-741-1667
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ่อใหม่ จังหวัดสงขลา

สถานที่ผลิต 34 หมู่ที่ 7 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ใยตาลแปรรูป จังหวัดสงขลา

กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ่อใหม่

สถานที่ผลิต 34 หมู่ที่ 7 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ประธานกลุ่ม นางเสริญศิริ หนูเพชร

ประวัติความเป็นมา อำเภอสทิงพระ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลาที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นศูนย์กลางของเมืองสงขลาในอดีตมีความเจริญทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นประกอบกับลักษณะทางกายภาพทางสภาพแวดล้อม ทางธรรมชาติอันหลากหลาย โดดเด่น ได้แก่ พื้นที่ริมทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่สุดของประเทศไทย พื้นที่ชายทะเล และอื่น ๆโดยมีอาชีพเสริมที่สำคัญ คือ การทำผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดซึ่งสืบเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยการนำเอาทุกส่วนของตาลโตนดมาใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวัน เพื่อทดแทนวัสดุอื่นซึ่งหายาก สืบเนื่องมาจากความไม่สะดวกในการคมนาคมเช่นใช้ใบตาลโตนดหรือใยตาลโตนดมา จักสานเป็นเครื่องใช้

ปี พ.ศ. 2527 สอ. สุทิน หนูเพชร ซึ่งเป็นชาวตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลา ได้นำเส้นใยตาลโตนด มาจักสานและถักทอเป็นงานหัตกรรม เช่น หมวก กล่องทิชชู กระเป๋า ได้ทำการเผยแพร่ความรู้ในด้านนี้ให้กับสมาชิกในชุมชนอำเภอสทิงพระและอำเภอ ใกล้เคียง จนหัตถกรรมด้านนี้ได้รับความนิยมแพร่หลายออกไป แต่เนื่องในช่วงนั้น การพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการผลิตทำให้การผลิตสินค้าได้ล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการ สินค้ามีราคาสูง ไม่มีการวางแผนด้านการตลาด ทำให้สมาชิกมีรายได้น้อยประกอบกับในช่วงนั้นได้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ในตัว จังหวัดสงขลา สมาชิกในกลุ่มหันไปใช้แรงงานในโรงงานมากขึ้นเพราะมีรายได้ดีกว่า จึงทำให้กลุ่มฯของสอ. สุทินฯหยุดดำเนินการ ปี 2544 นางเสริญศิริ หนูเพชร ได้เริ่มนำใยตาลโตนดมาทำเป็นงานหัตกรรมอีกครั้งหนึ่งโดยทำอยู่ที่บ้าน เมื่อผลิตได้มากขึ้นสามารถนำออกจำหน่ายได้จนเป็นที่นิยมซึ่งประกอบกับช่วง นั้นรัฐบาลกำลังส่งเสริมสินค้าที่เป็นงานด้านหัตกรรมมากขึ้น นางเสริญศิริฯ จึงได้ชักชวนชาวบ้าน ร่วมกันผลิต สมาชิกเริ่มแรก ประมาณ 4-5 คน สามารถร่วมกันผลิต ชิ้นงาน หัตถกรรมใหม่ออกมาจนเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมจากจากผู้บริโภค

เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์

- เอกลักษณ์ของเส้นใยตาลโตนด คือ มีความเหนียว สีของเส้นใยไม่เปลี่ยนแปลง มีลวดลาดลายไม่เหมือนเส้นใยประเภทอื่น สะท้อนถึงความเป็นชุมชนของชาวอำเภอสทิงพระ ที่มีความผูกพับกันต้นตาลโตนด

- ตำนานของผลิตภัณฑ์เป็นการนำเอาส่วนหนึ่งของต้นตาลโตนดที่ถือได้ว่ามีมากที่ สุดในประเทศไทย มาเพิ่มมูลค่า ดังคำขวัญของอำเภอสทิงพระ “เมืองเก่าสองทะเล มนต์เสน่ห์นกน้ำ ผลิตผลต้นตาล งามหาดมหาราช พระไสยาสน์ค่าล้น ตำนานหลวงปู่ทวด”

- ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยตาลโตนด เป็นการสะท้อนภูมิปัญญาในด้านการนำเอาทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ เพิ่มมูลค่าด้วยการนำมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1. ผลิตภัณฑ์เด่น จังหวัดสงขลา ปี 2549

2. OTOP คัดสรร 4 ดาว ปี 2549

3. มผช. 186/2546

ความสัมพันธ์กับชุมชน ฝีมือ/แรงงาน/วัตถุดิบคือ ทรัพยากรในการผลิต ที่มีอยู่ในชุมชนอย่างแท้จริง ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง ทั้งนี้ในการนำเส้นใยตาลโตนดมาผลิต เป็นผลิตภัณฑ์นั้น ไม่ได้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. เส้นใยตาลโตนด

2. แบบหุ่น/อุปกรณ์ในการขึ้นรูป เช่น กรรไกร มีดเข็มโครเชท์สำหรับใช้ในการจักสานทำ

3. ด้วยมือ

4. กี่ทอใยตาล

5. วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่น แลกเกอร์,หนัง,ไม้ตาลโตนด

ขั้นตอนการผลิต

1. นำกาบตาลมาทุบเพื่อเอาเส้นใยตาลโตนด

2. ฟอกสี หรือย้อมสีตามความต้องการ

3. นำมาถัก หรือทอ ขึ้นรูป ตามแบบที่ต้องการ

4. ทาแลคเกอร์ เพิ่มความสวยงามให้กับผลิตภัณฑ์

5. ตกแต่งส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ ริบบิ้น

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

- ทุกกระบวนการในการผลิต จะต้องมีความละเอียด ปราณีต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ ดูดี สวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์

- พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ่อใหม่ บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 7ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โทร. 086-741-1667

- กลุ่มหัตถกรรมใยตาลโตนดบ้านชะแม บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 6 ตำบลดีหลวงอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โทร.0-7486-073

- กลุ่มหัตถกรรมใยตาลสทิงพระ บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 4 ตำบลจะทิ้งพระอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โทร. 081-609-2863

ข้อความ *

รูป
นามสกุล .jpg, .gif, .png ขนาด์ไม่เกิน 100 KB, กว้างไม่เกิน 600 pixel
ชื่อที่ใช้แสดง *
Email
แจ้งทาง Email เมื่อมีคนมา comment (Email จะถูกเก็บเป็นความลับ)
ส่งข้อความ ยกเลิก
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ HotelDirect.in.th ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@HotelDirect.in.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้
Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2020 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.