ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ท่องเที่ยวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก  ท่องเที่ยวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
อโยธารา วิลเลจ รีสอร์ท
เป็นโรงแรมสไตล์ไทยติดทิวทัศน์ริมแม่น้ำ ภายใต้ความสงบร่มรื่นของต้นกล้วยและพืชพรรณ ...
อยุธยา การ์เด้น ริเวอร์โฮม
โรงแรมสงบเงียบเหมาะกับการอยู่สันโดษห้องกว้าง ตกแต่งสวย บรรยากาศเงียบสงบ สัมผัสได ...
กรุงศรี ริเวอร์
กรุงศรี ริเวอร์ ห้องพักสวย สะอาด เห็นวิวแม่น้ำ สะดวกสบาย กว้างขวาง ที่พักตั้งอยู ...
สวีทอินน์ รีสอร์ท
ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ริมถนนใกล้วัดช้างใหญ่ เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางมาพักผ่อนและทำธ ...
เดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท
เดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท ห่างจากตลาดน้ำอโยธยาและสถานีรถไฟอยุธยาเพียง 5 นาทีหากเด ...
พระราชวังบางปะอิน
พระราชวังบางปะอินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เขตพระราชฐานชั้นนอกและเขตพระราชฐานชั้นใน ...
วัดไชยวัฒนาราม
วัดไชยวัฒนารามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง เป็นวัดที่พระเจ้าปราสา ...
วัดพระราม
วัดพระรามเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา อยู่นอกเขตพระราชวังไปทางด้านทิศตะวันออก ตรงข้า ...
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณน่าจะได้ลองไปสักครั้ง ปัจจุบันม ...
ตลาดโก้งโค้ง (บ้านแสงโสม)
ตลาดโก้งโค้ง เป็นตลาดโบราณย้อนยุคที่น่าสนใจแห่งหนึ่งเรียกว่า " บ้านแสงโสม" ลักษณ ...
Rating : 10/10
5146
ช่วงเวลา :
กุมภาพันธ์ 2555 - กุมภาพันธ์ 2555
โทรศัพท์ :
0-3524-6076-7, 0-3533-6563
 ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก
 ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก
 ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก
 ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก
 ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก
 ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก
 ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก
 ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก
 ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก
ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เนื่องจากนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ทางจังหวัดจึงได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองทุกปี ในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นระยะเวลา 7 วัน

งานแสดงแสงเสียง อยุธยามรดกโลก พระนครศรีอยุธยา

เนื่องจากนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ทางจังหวัดจึงได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองทุกปี ในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นระยะเวลา 7 วัน ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การถ่ายภาพโบราณเป็นภาพหนังใหญ่ ซึ่งเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา, ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและการจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนโบราณ, สัมผัสบรรยากาศตลาดย้อนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาและตลาดน้ำ รวมทั้งการแสดงแสงเสียงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยา

การแสดงจินตภาพประกอบแสง สี เสียง

เรื่อง “ยอยศยิ่งฟ้า นานาชาติประกาศก้อง แผ่นดินทองศรีอยุธยา”

ประกอบด้วยการแสดง 5 องก์ ซึ่งแต่ละองก์ ประกอบด้วยการแสดง ดังนี้

องก์ที่ 1 วิวรรธน์นคร สร้างบ้านแปงเมือง

องก์ที่ 2 นานาอารยะ การค้าในสยาม

องก์ที่ 3 ทหารอาสา ทหารต่างชาติแห่งอโยธยา

องก์ที่ 4 รัตนสมัย จากปารีสถึงมหานครอยุธยา

องก์ที่ 5 อารยวัฒนา “อยุธยา สู่รัตนโกสินทร์”

โครงเรื่องย่อของแต่ละองก์มีดังนี้

♦ องก์ที่ 1 วิวรรธน์นคร สร้างบ้านแปงเมือง พระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์ผู้สถาปนาอโยธยาศรีรามเทพนคร บ้านเมืองนั้นเป็นปึกแผ่นมั่นคงรุ่งเรืองประกอบกิจค้าขายโดยครบถ้วนกับชาว เอเชีย พ่อค้าชาวจีน ชวา มลายู อินเดีย และเปอร์เซีย ต่างประจักษ์ในความอุดมสมบูรณ์ของนครศรีอโยธยา

♦ องก์ที่ 2 นานาอารยะ การค้าในสยาม ด้วยความอุดมสมบูรณ์ และสงบสุข แห่งมหานครศรีอโยธยา ได้เป็นประจักษ์พยานไปทั่วทุกนานาอารยประเทศ จวบจนพุทธศักราช 2054 สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ราชทูตจากโปรตุเกส นับเป็นฝรั่งตะวันตกชาติแรกที่เดินทางเข้าสู่สยามประเทศ

♦ องก์ที่ 3 ทหารอาสา ทหารต่างชาติแห่งอโยธยา ยุทธหัตถีครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์การศึกของพระมหากษัตริย์บนหลังช้าง ได้ประกาศพระเกียรติภูมิแห่งพระปรีชาสามารถขององค์พระนเรศวร เหล่าทหารกล้า รวมไปถึงพลทหารอาสาชาวต่างชาติ ทั้งญี่ปุ่นและโปรตุเกส อันนำมาซึ่งเอกราชสู่แผ่นดินสยามอีกครั้ง

♦ องก์ที่ 4 รัตนสมัย จากปารีสถึงมหานครอยุธยา เมื่อสมเด็จพระนารายณ์ทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ไม่มีคราใดในประวัติศาสตร์ที่พระนครจะหลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติต่างภาษา อย่างมากมาย และเมื่อราชทูตแห่งฝรั่งเศสมาเจริญสัมพันธไมตรีนั้น ได้บรรยายความงดงามแห่งแผ่นดินอย่างไม่มีเปรียบกับยุคสมัยใดได้ทั้งสิ้น และในการศาสนาเมื่อพระอุบาลี เดินทางสู่ศรีลังกาเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาสยามวงศ์ให้มั่งคงถาวรในลังกา ทวีป

♦ องก์ที่ 5 อารยวัฒนา “อยุธยา สู่รัตนโกสินทร์” หลัง 417 ปี ที่พระนครศรีอยุธยาดำรงฐานะมหานครเป็นราชธานีแห่งสยามประเทศ พระเจ้าตากสินทรางรวบรวมผู้คนทั้งชาวไทยและชาวจีนเข้าต่อสู้กู้คืนซึ่ง อิสรภาพสู่แผ่นดินอีกครั้ง จากอโยธยาถึงกรุงเทพมหานคร ดินแดนนี้ยังคงวัฒนาอยู่ได้ก็ด้วยพระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรง เปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมและพระปรีชาสามารถ ในฐานะพสกนิกรชาวไทยทุกคน ร่วมรู้รักสามัคคี น้อมถวายความจงรักภักดี ร่วมสดุดีประกาศพระเกียรติคุณแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินและ พระมหาราชาแห่งราชาทั้งปวง

สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา หรือที่ทำการปกครองจังหวัด (เสมียนตราจังหวัด) ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อความ *

รูป
นามสกุล .jpg, .gif, .png ขนาด์ไม่เกิน 100 KB, กว้างไม่เกิน 600 pixel
ชื่อที่ใช้แสดง *
Email
แจ้งทาง Email เมื่อมีคนมา comment (Email จะถูกเก็บเป็นความลับ)
ส่งข้อความ ยกเลิก
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ HotelDirect.in.th ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@HotelDirect.in.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้
Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2019 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.