เที่ยววัดพระธาตุผาแก้ว ที่พักวัดพระธาตุผาแก้ว สถานที่ท่องเที่ยววัดพระธาตุผาแก้วแผนที่วัดพระธาตุผาแก้ว

เที่ยววัดพระธาตุผาแก้ว ที่พักวัดพระธาตุผาแก้ว สถานที่ท่องเที่ยววัดพระธาตุผาแก้วแผนที่วัดพระธาตุผาแก้ว
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ค้อคีริน รีสอร์ท
ค้อคีริน รีสอร์ท บนเนินเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเล 750 เมตร มีจุดชมวิวทะเลหมอก กว้าง ...
ภูลู่ลม รีสอร์ท
ภูลู่ลม รีสอร์ท วิวทิวทัศน์เปรียบได้กับสวิตเซอร์แลนเมืองไทย ผสมผสานธรรมชาติได้อย ...
เขาค้อ ไฮแลนด์ ซิตี้
เขาค้อ ไฮแลนด์ จ.เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 800 เมตร บนถนนหมายเลขที่ 12 ...
อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท
อิมพีเรียล เขาค้อ รีสอร์ท ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของภูเขาในจังหว ...
เขาค้อ วิวสวยรีสอร์ท
เขาค้อ วิวสวยรีสอร์ท สถานที่ที่รายล้อมไปด้วยวิวที่สวยสดงดงาม เป็นรีสอร์ทเชิงอนุร ...
เขาค้อ
เหตุที่เรียกกันว่า เขาค้อ เป็นเพราะป่าบริเวณนี้มีต้นค้อขึ้นอยู่มาก เนื่องจากภูมิ ...
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา)
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา) เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่ ...
ค้ออินเลิฟ คอฟฟี่
ค้ออินเลิฟ คอฟฟี่ เป็นทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร และจุดแวะพัก รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเ ...
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวแวะเ ...
วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์
วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเพชรบูรณ์ น้ำตกธารทิพย์ เป็นน ...
Rating : 9/10
26124
 วัดพระธาตุผาแก้ว
 วัดพระธาตุผาแก้ว
 วัดพระธาตุผาแก้ว
 วัดพระธาตุผาแก้ว
 วัดพระธาตุผาแก้ว
 วัดพระธาตุผาแก้ว
 วัดพระธาตุผาแก้ว
 วัดพระธาตุผาแก้ว
 วัดพระธาตุผาแก้ว
 วัดพระธาตุผาแก้ว
 วัดพระธาตุผาแก้ว
 วัดพระธาตุผาแก้ว
 วัดพระธาตุผาแก้ว
 วัดพระธาตุผาแก้ว
 วัดพระธาตุผาแก้ว
วัดพระธาตุผาแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาแก้วเป็นสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่ง ก่อสร้างเพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม แล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่สำคัญจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดพระธาตุผาแก้ว เขาค้อ

วัดพระธาตุผาแก้ว เดิมชื่อว่า พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่ ณ บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยคุณภาวิณี โชติกุลและคุณ อุไร โชติกุล ได้มีติตศรัททธาซื้อที่ดินถวาย เพื่อก่อสร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม แล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อได้เดินชมรอบๆวัดจะให้บรรยากาศ ดุจสรวงสวรรค์เนื่องจากตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง ใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขา เรียงราย สูงตระหง่าน บนยอดเขานั้นมีถ้ำอยู่ปลายยอดเขาซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคนได้เห็นลูกแก้ว ลอนอยู่เหนือฟากฟ้าแล้วลับ หายเข้าไปในถ้าบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุดเสด็จมาและต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความ ศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆกันว่า ผาซ่อนแก้ว และพุทธสถานที่มาตั้วในจุดโอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าว จึงเรียกว่า พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ซึ่งเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้านทางแดงและผู้มาปฏิบัติธรรม ภายในวัดมีสถานที่สำคัญดังต่อไปนี้

เจดียฺพระธาตุผาแก้ว วัตถุประสงค์การสร้างเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครอง ราชย์ครบ 60 ปี และเป็นที่สืบพระศาสนา ให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย เพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติ และคนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อไปบนยอดเจดีย์จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับประทานม จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และ บริเวณใต้ฐานพระเจดีย์จะใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน, ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ศาลาปฎิบัติธรรม(ศาลาพระหยกเขียว) เป็นศาลารูปทรงจัตุรัสโปร่ง รายรอบด้วยบานกระจกขนาดใหญ่ เพื่อให้สัมผัสกับธรรมชาติของขุนเขาอันเขียวชอุ่ม พร้อมทั้งมีสวนดอกไม้นานาพันธุ์โดยรอบ

พระพุทธเลิศรัตนโชติมณี พระรัตนโชติมณี หรือ "พระหยกเขียว" เป็นพระพุทธรูปหยกปางมารวิชัย ซึ่งเป็นศิลปะสมัยเชียงแสน มีขนาด หน้าตัก 65 นิ้วทั้งองค์พระถูกแกะสลักจากหยกเขียวทั้งก้อน ที่พระเศียรได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็น พระสารีริกธาตุที่รับเมตตาประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณา

พระพุทธรัตนสัมฤทธิ์ผล พระพุทธรัตนสัมฤทธิ์ผล หรือ "พระหยกขาว"เป็นพระพุทธรูปหยกปางขัดสมาธิเพชรสร้างตามรูปแบบศิลปะ คันธาระ มีขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว พระเศียรขององค์พระ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับเมตตาประทานจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้ทำพิธีอัญเชิญประดิษฐาน ณ พุทธธรรมสถานผาแก้ว

ลานโพธิ์ เป็นสถานที่อันเป็นมงคลอีกแห่งหนึ่ง ในพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ซึ่ง ณ จุดใจกลางบริเวณลานโดยรอบ จะมีต้นศรีมหาโพธิ์ปลูกไว้ โดยได้นำกล้าโพธิ์ขนาดความสูง3 นิ้วมาจาก พระครูธรรมศาสน์อุโมษ (พระครูในฎีกา ธงไชยวัฒน์ อิสฺสรธมฺโม) วัดท่ากระชัย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งท่านนำมาจากบริเวณรอบเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย และได้มีเมตตามอบผ่านมาทางศิษย์ พระอาจารย์อำนาจ โอภาโสเพื่อให้นำมาปลูกเป็นเครื่องยึดเ หนี่ยวศรัทธา เพราะถือเป็นต้นไม้ที่ได้ให้ร่มเงาแด่พระพุทธองค์ และได้ทรงตรัสรู้ธรรมภาย ใต้ร่มโพธิ์พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส พร้อมด้วย พระอาจารย์ยงยุทธ สุรยุทฺโธ อีกทั้งญาติธรรม ได้นำกล้าโพธิ์ดังกล่าว ลงปลูกบริเวณ ลานโพธิ์ในวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ.2547 พร้อมทั้งทำพิธีเวียนเทียนรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในวันสำคัญทาง ศาสนา ต่างๆ มาโดยตลอด นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นใช้เป็นสถานที่เดินจงกรม ในการเจริญสติอีกด้วย

พระบรมสารีริกธาต ได้รับเมตตาประทานมาจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเพื่อนำมา ประดิษฐาน ณ พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนถวายการสักการะบูชาต่อไป

ลานพระสีวลี สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พุทธมหาสาวก "พระสีวลี"

การเดินทางไปวัดพระธาตุผาแก้ว

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางผ่านจังหวัดสระบุรี และใช้เส้นทางหมายเลข 21 สระบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ื่ผ่านตัวเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์มาสักระยะ จนใกล้หลักกิโลเมตรที่ 260ให้สังเกตอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองทางซ้ายมือ และเลี้ยว ซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 12 หล่มสัก พิษณุโลกขับต่อไปยังทางหลวงหมายเลข 12 ประมาณ 30 นาที หลัก กิโลเมตรที่ 103 มีจุดสังเกตคือ อบต.แคมป์สนอยู่ทางขวามือ และธนาคารกสิกรไทย เยื้องขึ้นไปทาง ซ้ายมือ ตรงไปกลับรถ และจะเห็นป้าย พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อยู่ปากซอยทางเข้า หมู่บ้านทางแดง ซึ่งอยู่ด้านข้าง อบต.แคมป์สน เลี้ยวซ้ายเข้าไป ตรงตลอดจนเห็นสะพานทางเข้าวัด เลี้ยวขวาข้ามสะพานและจอดรถ ณ บริเวณที่จัดไว้

รถประจำทาง ท่านสามารถเดินทางมาลงได้ 2 สถานี คือ สถานีหล่มสักแล้วเรียกรถต่อไปยังพิษณุโลก ลงหน้าตลาดห้วยไผ่ ปาก ทางเข้าหมู่บ้านทางแดง เดินเข้ามาประมาณ 10 นาทีจะเห็นสะพานทางเข้าวัดด้านขวามือ หรือสถานีที่ตัวเมืองเพชรบูรณ์ ในระหว่างวัน จะมีรถโดยสารบริการต่อเข้าไปยังตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ ให้ลงรถที่หน้า อบต. แคมป์สน หรือหน้าตลาดห้วยไผ

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2022 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.