เที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ที่พักเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง สถานที่ท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงแผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

เที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ที่พักเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง สถานที่ท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงแผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ภูนาคำ รีสอร์ท
สถานที่พักแห่งนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สงบ เงียบ เย็นสบาย เหมาะแก่การมาพักเพื่อ ...
อิง เลย เพลส
“อิงเลย เพลส” ตั้งอยู่บนถนน เลย-วังสะพุง ห่างจากตัวเมืองเลยประมาณ 6 กิโลเมตร อยู ...
ณ เลย บูติก
โรงแรม ณ เลย บูติก รีสอร์ท ตั้งอยู่ในใจกลางของ ตัวเมืองเลย และเป็นจุดที่ยอดเยี่ย ...
โรงแรมใบบุญเพลส
Baiboon Place Hotel ตั้งอยู่ในจังหวัดเลย อยู่ห่างจากโรงพยาบาลเลย 2.5 กม. และอยู่ ...
วรัญญา รีสอร์ท
วรัญญา รีสอร์ท ตั้งอยู่ในดินแดนที่หนาวเย็นที่สุดในประเทศไทย ด้วยที่ตั้งห่างจากใจ ...
จุดดูพระอาทิตย์ขึ้นผาช้างผ่าน
จุดดูพระอาทิตย์ขึ้นผาช้างผ่าน เป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง เป็นจุดดูพระอา ...
ผาซำทอง
ผาซำทองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในเลย เป็นหน้าผาสูงชันและเป็นแหล่ ...
อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง
อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย มี ...
รอยเท้าไดโนเสาร์
รอยเท้าไดโนเสาร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ตามทางเดินบริเวณโคกยาว ...
ผาสมเด็จ
ผาสมเด็จ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากบริเวณผาสมเด็จมีต้ ...
Rating : 9/10
8722
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเที่ยวไม่ขาดสาย ภูหลวงมีความหมายว่าภูเขาที่ยิ่งใหญ่ หรือหมายถึงภูเขาของพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งนับเป็นสิริมงคลนามที่บรรพบุรุษได้ตั้งชื่อไว้

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

ประวัติการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ภูหลวงมีความหมายว่าภูเขาที่ยิ่งใหญ่ หรือหมายถึงภูเขาของพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งนับเป็นสิริมงคลนามที่บรรพบุรุษได้ตั้งชื่อไว้ ภูหลวงเกิดจากการยกตัวของพื้นผิวโลก และดินส่วนที่อ่อนถูกพัดพาลงสู่พื้นที่ส่วนต่ำ คงเหลือหินซึ่งเป็นโครงสร้างที่แข็งไว้เป็นภูเขา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงได้รับการจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าใน ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 91 ตอนที่ 216 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2517 มีเนื้อที่ประมาณ 848 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 530,000 ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่ อำเภอวังสะพุง อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาใหม่ซึ่งเรียกว่า “พระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าภูหลวง ในท้องที่ตำบลปลาบ่า ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ ตำบลโพนสูง ตำบลวังยาว ตำบลอีปุ่ม อำเภอด่านซ้าย ตำบลหนองงิ้ว ตำบลเขาหลวง ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุงและตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย และได้มีการกำหนดให้บริเวณที่ดินป่าภูหลวง ในท้องที่ตำบลปลาบ่า ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ ตำบลโพนสูง ตำบลวังยาว ตำบลอีปุ่ม อำเภอด่านซ้าย ตำบลหนองงิ้ว ตำบลเขาหลวง ตำบลทราบขาว อำเภอวังสะพุง และตำบลภูหอ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

ที่ตั้งและอาณาเขต

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปลาบ่า ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ ตำบลโพนสูง ตำบลวังยาว ตำบลอีปุ่ม อำเภอด่านซ้าย ตำบลหนองงิ้ว ตำบลเขาหลวง ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง และตำบลภูหอ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 17 องศา 3 ลิปดา ถึง 17 องศา 24 ลิปดา เหนือ เส้นแวงที่ 101 องศา 16 ลิปดา ถึง 101 องศา 21 ลิปดา ตะวันออก

ลักษณะสภาพภูมิประเทศ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาใหญ่ แนวเขตเริ่มจากระดับความสูงประมาณ 400 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางยอดเขาที่สูงที่สุดของภูหลวงมีความสูงประมาณ 1,571 เมตร เทือกเขาซีกตะวันออกมีลักษณะเป็นภูเขาลูกใหญ่ที่มีที่ราบบนหลังเขาที่ระดับ ความสูง 1,200-1,500 เมตร เนื้อที่ประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร เทือกเขาซีกตะวันตกเป็นภูเขาลูกเล็ก ๆ ตั้งชันสลับสับซ้อน เป็นลูกคลื่นระดับความสูง 600-800 เมตร ภูเขาทาง ทิศตะวันออกเป็นหน้าผาเขาสูงชันลาดลงสู่ทิศตะวันตกเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเลยและแม่น้ำป่าสักซึ่งแม่น้ำเลยจะไหลผ่านกลางพื้นที่จากทิศเหนือลงสู่ทิศ ใต้ แล้วไหลย้อนผ่านอำเภอวังสะพุง ไปลงสู่แม่น้ำโขงในเขตอำเภอเชียงคาน ส่วนแม่น้ำป่าสักเกิดขึ้นจากลำธารหลาย ๆ สายทางด้านทิศตะวันตกของเขตรักษาพันธุ์ป่าภูหลวง ก่อให้เกิดแม่น้ำไหลผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ลงสู่ที่ราบภาคกลางไปบรรจบกับแม่ น้ำลพบุรีที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนที่จะไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและไหลลงสู่อ่าวไทยในที่สุด

ลักษณะทางธรณี

ลักษณะทางธรณีวิทยาของบริเวณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาเช่นเดียวกับพื้นที่ราบสูงโดยทั่วไป มีลักษณะของชั้นที่วางตัวแบบกระทะหงาย (Syncline) ในแนวเหนือ-ใต้ มีรอยเลื่อน (Fault) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกอีกหลายแห่ง ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของโครงสร้างทางธรณีวิทยาในบริเวณภาคตะวันออกเฉียง เหนือที่ได้มีการยกตัวมาแต่อดีต และหลายพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ประกอบด้วยเขาหินโผล่โดยทั่วไป

ลักษณะทางธรณีในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ประกอบด้วยหินอัคนีและหินตะกอนของชุดหินโคราช

(Korat Group) และชุดหินราชบุรี (Ratburi Group) โดยทั้งหมดเกิดในช่วงอายุ(Age)

Lower Middle Cretaceous จนถึง Perimain อันประกอบด้วยหน่วยหิน (Formation) ต่าง ๆ คือหน่วยหินภูพาน เสาขรัว พระวิหาร ภูกระดึง น้ำพอง ห้วยหินลาด และหน่วยหินผาเดื่อ ซึ่งลักษณะโดยรวมเป็นหินทราย ที่มีสีและส่วนส่วนประกอบที่แตกต่างกันไปนอกจากนั้นยังมีหินดินดานสีน้ำตาล ถึงเทาแกมน้ำตาลรวมถึงหินปูนสีเทาแก่ หินกรวดมนทัฟฟ์ และหินที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหินที่เกิดจากการเย็นตัวในอากาศของลาวากระจาย อยู่ปะปนกัน

สภาพภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมแต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ห่างไกลชายฝั่งทะเลค่อน ข้างมากจึงทำให้อากาศมีแบบกึ่งร้อน และเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขาที่ราบสูงจึงมีความหนาวเย็นยาวนานกว่า พื้นที่ราบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่วไป

เส้นทางคมนาคม

การเดินทางจากจังหวัดเลย ไปยังที่ทำการเขตรักษาพันธุ์ภูหลวง ออกเดินทางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ไปตามทางสายจังหวัดเลย – อำเภอภูเรือ ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตรถึงบ้านสานตมแล้วเลี้ยวซ้ายที่บ้านสานตมไปอีก 18 กิโลเมตรจะถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ระยะทางจากบ้านสานตมถึงโคกนกกระบา(หลังภูหลวง)28 กม.

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง มี 2 เส้นทางคือ

เส้นทางที่ 1 กรุงเทพ – จังหวัดสระบุรี – อำเภอสีคิ้ว – จังหวัดชัยภูมิ – อำเภอภูเขียว – อำเภอชุมแพ – อำเภอภูกระดึง – อำเภอวังสะพุง – จังหวัดเลย ระยะทางประมาณ 560 กม. เส้นทางที่ 2 กรุงเทพฯ – จังหวัดสระบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ – อำเภอหล่มสัก – อำเภอหล่มเก่า – อำเภอด่านซ้าย – อำเภอภูเรือ – จังหวัดเลย ระยะทางประมาณ 530 กม.

เส้นทางที่ 2 ถ้าไม่เข้าถึงตัวจังหวัดเลย เมื่อเดินทางผ่านอำเภอภูเรือไปตามเส้นทางเข้าจังหวัดเลยได้ระยะทาง 14 กิโลเมตร จะถึงบ้านสานตมไปเป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2022 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.