เที่ยวอุทยานลิลิตพระลอ ที่พักอุทยานลิลิตพระลอ สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานลิลิตพระลอแผนที่อุทยานลิลิตพระลอ

เที่ยวอุทยานลิลิตพระลอ ที่พักอุทยานลิลิตพระลอ สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานลิลิตพระลอแผนที่อุทยานลิลิตพระลอ
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
เฮือนเชตวัน
เฮือนเชตะวันมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อรองรับไลฟ์ไตล์ของคนยุคใหม่ มี wi-fi ใ ...
นานา อพาร์ทเมนท์
ด้วยที่ตั้งในทำเลทองของ แพร่ นานา อพาร์ทเมนท์ นำเสนอทุกความน่าสนใจของเมืองส่งตรง ...
เฮือนนานาบูติก
เฮือนนานาบูติกโฮเต็ล สร้างขึ้นในปี 2013 ตั้งอยู่ในแพร่และเป็นตัวเลือกชั้นยอดสำหร ...
ภูมิไทยการ์เด้น
ไม่ว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ โรงแรมภูมิไทย การ์เด้นนับเป็นสถานที่ ...
น้ำทอง แพร่
โรงแรมน้ำทอง แพร่ ที่พักราคากันเอง ระดับ 3 ดาว ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองแพร่ ซึ่งทำใ ...
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
อุทยานแห่งชาติแม่ยมเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเท ...
แก่งหลวง
เป็นบริเวณที่มีโขดหินใหญ่น้อยเรียงรายอยู่ในแม่น้ำยม ซึ่งเมื่อน้ำไหลมาปะทะจะเกิดฟ ...
ภูเขาหินปะการัง
ภูเขาหินปะการัง มหัศจรรย์บนยอดดอย อำเภอลอง แพร่ ธรรมชาติใช้เวลาหลายล้านปีในการชะ ...
ถ้ำผานางคอย
การท่องเที่ยวถ้ำผานางคอย อยู่ที่บ้านผาหมู อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นถ้ำธรรมช ...
Rating : 9/10
5815
 อุทยานลิลิตพระลอ
 อุทยานลิลิตพระลอ
 อุทยานลิลิตพระลอ
 อุทยานลิลิตพระลอ
 อุทยานลิลิตพระลอ
 อุทยานลิลิตพระลอ
อุทยานลิลิตพระลอ จังหวัดแพร่

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในวรรณคดีอุทยานวรรณคดีลิลิตพระลอ อนุสรณ์สถานแห่งความรัก พระลอ พระเพื่อน พระแพง ในอุทยานลิลิตพระลอ นอกจากนี้ยังมีการสร้างจุดสนใจต่างๆตามเหตุการณ์สำคัญในวรรณคดีลิลิตพระลอรวม 13 แห่ง ไว้อีกด้วย

เที่ยวชม วรรณคดีลิลิตพระลอ อุทยานลิลิตพระลอ

พระธาตุพระลอ ปรากฏในทะเบียนวัด ว่าได้ประกาศให้เป็นวัด เมื่อปีพ.ศ.2300 ได้รับพระราชทาน วิสุคามสีมา เมื่อปีพ.ศ.2325ซึ่งตรงกับ ปีที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ จากการเล่า สืบต่อกันมา องค์พระธาตุหินส้มในอดีต พระธาตุพระลอเดิมทีชื่อว่าธาตุหินส้มซึ่งอยู่ในบริเวณ เวียงเก่าชื่อว่า เวียงหินส้ม จากการบอกเล่า สภาพภูมิประเทศแบ่งออกเป็นสองเวียง ด้วยคู่ร่อง(กำแพงดิน)แวดล้อมอยู่คือ เวียงเหนือ” (สถานที่วัดพระธาตุพระลอ และโรงเรียนบ้านธาตุพระลอในปัจจุบัน) และ อีกเวียงหนึ่ง คือเวียงใต้” (สถานที่บ้านต้นผึ้งในปัจจุบัน) ซึ่งเวียงสองนี้เรียกว่า เวียงหินส้มจะมีกำแพงดินสามชั้น ล้อมรอบมองเห็นเป็นตระหง่านศรัทธาเข้ามาบูรณะซ่อมแซม แผ้วถางอยู่มาไม่นาน ได้มีนายสว่าง บุญปถัมน์ มาเป็นนายอำเภอสอง จึงได้ชักชวนข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะศรัทธา ร่วมกันบูรณะ แผ้วถางใหม่ และ เปลี่ยนชื่อว่า พระธาตุพระลอโดยถือเอาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 เหนือ(ตรงกับเดือน 5 ใต้) หรือช่วงเดือนเมษายนของทุกปีเป็นวันประเพณีขึ้นธาตุและสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน จากหลักฐาน จึงสรุปได้ว่า เรื่องพระลอเป็นตำนานเล่าขาน มีโบราณวัตถุ และโบราณสถาน ที่ใช้อ้างอิง และสนับสนุน สอดคล้อง ตามเนื้อเรื่องโดยเฉพาะ อรรถรสทางภาษา และสาระของวรรณคดีลิลิตพระลอ มีความสมบูรณ์ เป็นอมตะรักแฝงคติธรรม แนววิถีชีวิตของมนุษย์ใน ลักษณะพุทธปรัชญา อวสานลงด้วยอนิจจัง ทุกข์ อนัตตา...ลิลิตพระลอ เป็นลิลิตสุภาพที่มีร่ายสุภาพ และโคลงสุภาพเป็นส่วนใหญ่ วรรณคดีสโมสรยกให้เป็นยอดลิลิต สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ประทานอธิบาย เกี่ยวกับหนังสือลิลิตว่า วรรณคดีลิลิตพระลอ แต่งในสมัยอยุธยา เป็นนิทานเรื่อง ทางอาณาเขตล้านนา(คือมณฑลพายัพ) แผ่นดินพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ทรงพระราชนิพนธ์ เมื่อยังดำรงพระยศเป็นพระราชโอรสแต่ง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ในระหว่าง พ.ศ.1991 จนถึงพ.ศ.2026

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2020 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.